Home

Achtergrond

Verburg verlengt overgangstermijn verrijkte kooi

Minister Gerda Verburg heeft het ministerieel besluit ter verlenging van de overgangstermijn bij het verbod op de verrijkte kooi naar de Kamer gestuurd.

Ze voert hiermee de motie-Atsma uit, die vroeg om de termijn te verlengen van 2017 naar 2021.

De aanvankelijke overgangstermijn liep ook tot 2021, maar de Kamer nam daarop een motie van de PvdD aan om deze te bekorten tot 2017. Uit onderzoek van het LEI bleek dat dit tot grote economische schade zou leiden voor de circa dertig bedrijven die al hebben geïnvesteerd in verrijkte kooien; het zou gaan om gemiddeld 250.000 euro per bedrijf. Daarop besloot de Kamer de bekorting van de termijn weer terug te draaien.

De Kamer heeft nu dertig dagen de tijd om kanttekeningen te plaatsen bij het besluit. Vanwege het reces valt driekwart van deze wettelijke 'nahangperiode' na het zomerreces.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.