Home

Achtergrond

Verburg: stabilisatie grondprijs

De grondprijzen zullen de komende tijd stabiliseren, verwacht LNV-minister Gerda Verburg.

Ze baseert zich daarbij op de grondprijsmonitor over 2009, waaruit blijkt dat het aantal verhandelde hectares vorig jaar al met 10 procent is afgenomen.

De grondprijs steeg vorig jaar nog wel flink, met gemiddeld 16 procent. De gemiddelde grondprijs was in 2009 ruim 47.000 euro. Dat is bijna 50 procent hoger dan in 2005. Niettemin verwacht Verburg dat de economische neergang nu ook zijn weerslag gaat vinden op de agrarische grondmarkt, schrijft ze aan de Kamer.

Uit de grondprijsmonitor blijken grote verschillen tussen verstedelijkt en landelijk gebied. In het verstedelijkt gebied van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht worden de hoogste grondprijzen genoteerd, oplopend tot boven de 75.000 euro per hectare. Het is ook het gebied waar Bureau Beheer Landbouwgronden een dominante positie heeft.

In de landelijker gebieden, in het noorden van het land en in Zeeland, liggen de grondprijzen veel lager: tussen de 30.000 en 45.000 euro. In die gebieden is de grondmobiliteit nog betrekkelijk hoog; agrariërs kunnen de prijzen hier nog opbrengen.

De Dienst Landelijk Gebied constateert dat de recessie in 2009 nauwelijks gevolgen heeft gehad voor de grondprijs. De DLG heeft daarvoor drie verklaringen: de jaren daarvoor is goed geboerd, wat de behoefte aan schaalvergroting heeft aangewakkerd; banken zijn bereid om krediet te verstrekken aan grondgebonden landbouw; publieke grondverwerving, bijvoorbeeld voor natuur, is niet zo afhankelijk van de conjunctuur.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.