Home

Achtergrond

Van rompslomp wegens agrarische bestemming gaat een waardedruk uit

Het gerechtshof Den Haag beslist dat een agrarische bestemming tot een waardedruk van 10% leidt.

Dit vanwege de extra rompslomp die dit met zich mee brengt. In de betreffende woning is permanente bewoning toegestaan.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof Den Haag de volgende:

De WOZ-waarde van de woning van belanghebbende (waardepeildatum 1 januari 2005) is vastgesteld op € 296.000. De woning had voorheen de status van noodwoning ingevolge het woonketenbesluit. Op 30 juli 2004 is een bouwvergunning afgegeven, waardoor de beperking van de noodwoning werd opgeheven en permanente bewoning mogelijk werd. In geschil is of bij de waardevaststelling moet worden uitgegaan van een permanente woonbestemming of dat de grond moet worden gewaardeerd uitgaande van een agrarische bestemming.Hof Den Haag oordeelt dat bij de waardering van de grond er rekening mee dient te worden gehouden dat de woning permanent bewoond mag worden. Van een waardering van die grond op agrarische waarde kan volgens het hof geen sprake zijn. Wel heeft belanghebbende terecht gesteld dat de omstandigheid dat het bestemmingsplan nog een agrarische bestemming kent voor zijn perceel, ondanks de mogelijkheid van permanente bewoning van de daarop staande woning, problemen oplevert en dat een potentiële koper deze rompslomp als negatieve waardefactor in aanmerking zal nemen. Het hof stelt de waardedrukkende werking van de rompslomp in goede justitie op 10% van de waarde.

Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Den Haag 23 juni 2010, 09/00674, LJN BM9797

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.