Home

Achtergrond 209 x bekeken

Uitspraak VN-hof over afscheiding Kosovo

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag geeft donderdag zijn juridisch advies over de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van de Servische provincie Kosovo in 2008.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties had de hoogste VN-rechters in het Haagse Vredespaleis daarom gevraagd. Het ICJ heeft als taak geschillen tussen staten te beslechten, maar geeft daarnaast op verzoek van andere VN-organen juridisch advies.

In de Servische provincie Kosovo liep in 1999 een bloedig conflict steeds hoger op. Het zogeheten Kosovo-Bevrijdingsleger (UÇK) van etnische Albanezen had de strijd aangebonden met de Servische politie en het Joegoslavische leger. De NAVO greep in met wekenlange bombardementen en dwong president Slobodan Milosevic uiteindelijk leger en politie terug te trekken uit Kosovo.

De provincie kwam onder tijdelijk VN-bestuur te staan. In een bindende resolutie van de VN-Veiligheidsraad, die nog steeds van kracht is, werd tevens vastgelegd dat Kosovo onderdeel blijft van Joegoslavië. Dat land is inmiddels uiteengevallen in twee nieuwe landen, Servië en Montenegro. Servië is in het internationaal recht de opvolger van Joegoslavië.

Jarenlange onderhandelingen leidden niet tot overeenstemming over een nieuwe status van Kosovo. De autoriteiten in Belgrado boden de Kosovo-Albanezen vergaande autonomie aan, maar die wilden geen genoegen nemen met minder dan volledige onafhankelijkheid. Tot woede van Servië riepen de Kosovaren op 17 februari 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid uit. De Serviërs beschouwen Kosovo als de middeleeuwse wieg van hun natie: er staan belangrijke Servisch-Orthodoxe kerken en kloosters, en er vond in 1389 de historische slag op het Merelveld plaats.

De wereldgemeenschap is diep verdeeld over de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Niet alleen Servië, maar ook belangrijke landen als Rusland, China en Spanje keuren die af. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gingen snel over tot erkenning van Kosovo, evenals Nederland.

In de kwestie-Kosovo komen belangrijke internationale rechtsnormen met elkaar in botsing: enerzijds het recht van elke staat op territoriale integriteit en het respect voor bindende VN-resoluties, anderzijds het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Daarnaast worden praktische argumenten gebruikt. ,,Van het volk van Kosovo kon niet langer worden verwacht dat het met het volk van Servië samenleeft in één staat'', betoogde Nederland tijdens de mondelinge behandeling van de zaak vorig jaar, met een verwijzing naar de mensenrechtenschendingen onder Milosevic.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.