Home

Achtergrond

Tbc-aanpak op Europees niveau in ontwikkeling

Nog dit najaar komt een plan voor de Europese aanpak van para-tbc bij runderen.

Het Europese onderzoeksproject Para TB Tools moet dit najaar tot een afronding komen. De bedoeling is dat komend najaar voorstellen worden gepresenteerd voor een Europabrede aanpak voor de bestrijding van para-tbc bij vee. Het Europese onderzoeksproject wordt gecoördineerd door de Nederlander Douwe Bakker van het Centraal Veterinair Instituut. Hij vindt het nu nog te voorbarig iets over de uitkomsten te zeggen.

Gebleken is dat in Europa verschillende methoden gebruikt worden om besmetting vast te stellen en dat er ook verschillen zijn in aanpak. Waar in het ene land nog gesproken wordt over het totaal uitroeien van de ziekte, gaan andere landen uit van beheersing. Para-tbc leidt bij runderen tot productievermindering. Er zijn aanwijzingen dat er een verband is met de ziekte van Crohn bij mensen. Dat is ook een van de redenen om de ziekte bij het vee aan te pakken.

In Nederland voert de zuivelsector samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren het zogenoemde Para Programma Nederland uit, waarbij deelnemers regelmatig gecontroleerd worden op de ziekte. Zuivelondernemingen gaan vanaf volgend jaar eisen stellen aan de para-tbc-status van leverende bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.