Home

Achtergrond

Register voldoet vanaf december

Het Nederlandse perceelsregister voldoet door verhoogde inzet en capaciteit bij Dienst Regelingen naar verwachting vanaf 1 december aan EU-regels.

Dat schrijft landbouwminister Gerda Verburg in antwoord op een serie vragen van de Tweede Kamerfracties van de VVD, het CDA en de Christenunie. Eerder was de minister onzeker over de datum. Door de verwerking van de 82.000 opmerkingen van ondernemers is de totale subsidiabele oppervlakte toegenomen ten opzichte van het perceelsregister bij aanvang van 2010. De totale aanpassing bedraagt 1 procent (1.500 hectare) van het totale landbouwareaal.

Voor meststoffenplaatsingsruimte heeft de aanpassing zoals het zich nu laat aanzien weinig effect, aldus Verburg. Bij individuele boeren waarbij dit wel het geval zal zijn, zegt Verburg zonder op details in te gaan, bij de handhaving hier met verstand en gevoel mee om te gaan. Verburg verwacht dat de nog 150.000 opmerkingen die nog niet zijn verwerkt hetzelfde beeld zullen opleveren. Soms is sprake van een toename en soms een afname van de oppervlakte, en netto zal het subsidiale areaal licht stijgen. In 50 procent van de gevallen hebben opmerkingen niet geleid tot een grotere subsidiale oppervlakte.

Volgens Verburg kan in die gevallen wel de begrenzing van het perceel als geheel zijn aangepast. De totale perceelsomvang is groter dan de totale subsidiale oppervlakte. In september informeert de minister de Tweede Kamer over het betaalschema voor de bedrijfstoeslagregeling.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.