Home

Achtergrond

Regionale milieudiensten later

De totstandkoming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s), die zich specifiek toeleggen op milieuhandhaving, is verder vertraagd.

De definitieve plannen voor de diensten hoeven nu pas in oktober klaar te zijn.

Dat hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in bestuurlijk overleg afgesproken. Aanvankelijk zouden de plannen al deze maand opgeleverd moeten worden.

Voorts hebben genoemde partijen afgesproken dat er ruimte is voor regionaal maatwerk bij de vorming van de RUD’s, en dat er een onafhankelijk ’bestuurlijk boegbeeld’ wordt aangesteld met als taak alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Op korte termijn moet al een kandidaat worden bekend gemaakt.

Toenmalig minister Jacqueline Cramer (Vrom) lanceerde enkele jaren geleden het plan voor de regionale uitvoeringsdiensten. Die zouden beter kunnen toezien op de grotere milieucriminaliteit dan bijvoorbeeld gemeentes. Er zouden circa 26 van deze diensten komen.

Het plan stuitte vanaf het begin op verzet van gemeenten en provincies, die vreesden bevoegdheden aan de diensten kwijt te raken.

Onlangs maakte minister Tineke Huizinga, de huidige minister van milieu, bekend dat de omgevingsvergunning ook al later wordt ingevoerd, namelijk per 1 oktober. Reden is dat de software nog niet optimaal draait.

In het bestuurlijk overleg is bepaald dat na invoering van de omgevingsvergunning milieuhandhaving en -toezicht bij de provincies berusten zolang er geen landsdekkend netwerk van regionale is.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.