Home

Achtergrond 269 x bekeken

Poolse arbeiders zijn in dienst bij bemiddelingsbureau

Poolse arbeiders zijn in dienstbetrekking werkzaam voor een bemiddelingsbureau. Zij zijn geen zelfstandige ondernemers.

Daarom moet het bemiddelingsbureau loonbelasting inhouden en afdragen. De naheffing loonbelasting is terecht. De naheffing premies volksverzekeringen echter niet want de Polen blijken niet verzekerd te zijn omdat zij -ten onrechte- geen tewerkstellingsvergunning hebben.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Arnhem de volgende:

Belanghebbende, bv X, bemiddelt tussen Poolse arbeiders en diverse opdrachtgevers in de agrarische sector. Bij de bv is een boekenonderzoek ingesteld naar de zelfstandigheid van Polen in het jaar 2004. Aanvankelijk neemt de inspecteur het standpunt in dat sprake is van een dienstbetrekking tussen de Polen en de opdrachtgevers maar later neemt hij het standpunt in dat sprake is van een dienstbetrekking tussen de bv en de Polen. Rechtbank Arnhem oordeelt dat de inspecteur bij de bv terecht loonbelasting naheft over de aan de Polen uitbetaalde vergoedingen. De naheffingsaanslag is volgens de rechtbank voor een juist bedrag opgelegd.

Hof Arnhem is het met de rechtbank eens dat de rechtsverhoudingen tussen bv X en de Poolse arbeiders kwalificeert als een uitzendovereenkomst en acht het aannemelijk dat er tussen bv X en de Polen een gezagsverhouding bestaat. Het hof geeft daartoe aan dat de Polen verplicht zijn gedurende een zekere tijd arbeid voor de opdrachtgevers van bv X te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgevers en dat bv X verplicht is hen daarvoor te belonen. Verder legt bv X de contacten met de opdrachtgevers, voert de onderhandelingen over de vergoedingen, haalt de opdrachten binnen, regelt de inzet van de Polen, verzorgt de facturering en betaalt de Polen een vast bedrag per uur uit. Het hof concludeert hieruit dat de Polen niet zelfstandig als ondernemer in het economische verkeer optreden en dat de tussen bv X en de Polen bestaande uitzendovereenkomst een privaatrechtelijke dienstbetrekking is. (De rechtbank oordeelde eerder dat het een fictieve dienstbetrekking was.) Het hof oordeelt dat de loonbelasting terecht is nageheven, maar de premies volksverzekeringen ten onrechte, want de Polen blijken niet verzekerd te zijn omdat zij -ten onrechte- geen tewerkstellingsvergunning hebben.

Meer informatie: Hof Arnhem MK III, 6 juli 2010, nummer 09/00187

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.