Home

Achtergrond

Openbare cijfers

Welke buil kunnen boeren en tuinders vallen aan de openbaarmaking van de gegevens over de meitelling?

De voorbeelden die tot nu toe naar voren komen betreffen vooral extra controlemogelijkheden die worden aangereikt, waarmee de ondernemer kan worden geconfronteerd. Als dierenactivisten met gegevens van de landbouwtelling kunnen aantonen dat een ondernemer meer dieren houdt of heeft gehouden dan door de overheid vergund is, mag je je afvragen wie er de grootste inbreuk maakt op morele of formele regels. Tenslotte weet elke ondernemer aan welke afspraken hij zich heeft te houden. Wie zich daar niet aan houdt, kan op enig moment in de problemen komen en moet daar niet raar van opkijken.

Er is wel een grens aan openbaarheid. Transparantie staat bij veel boeren en tuinders hoog in het vaandel, maar hoe diep wil je de overheid of medeburgers in de bedrijfsvoering laten meekijken? Er zijn grenzen, en die komen met de uitspraak van de Raad van State in zicht, als ze niet al zijn overschreden. En dan is er nog een bijkomend effect. Voor een schone statistiek is het goed dat ondernemers de juiste gegevens invullen. Als boeren en tuinders – om welke reden dan ook – de neiging hebben om de meitelling in te vullen vanuit een zeker belang, dan kan dat tot vertekende cijfers leiden. Ook dat is ongewenst.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.