Home

Achtergrond

Ondernemen over de grens

Agrarisch ondernemers zijn er in verschillende maten en soorten. Jaarlijks zet deze krant een aantal toppers in het zonnetje, die strijden om het predikaat Agrarisch Ondernemer.

Kenmerk van die groep is dat ze niet alleen met innovatief ondernemen een goed product neerzetten, maar zich ook sterk maken voor het imago van de sector als geheel. Ze vormen als het ware de visitekaart van de Nederlandse land- en tuinbouw, ze weten dat hun uitstraling verder gaat dan die van hun eigen bedrijf alleen.

Helaas kent de beroepsgroep ook een aantal leden die zich in de schaduwzijde ophouden. Ondernemers die langs de rand van het toelaatbare opereren en die er geen moeite mee hebben die grens te overschrijden. Ondernemers die om hun kostprijs laag te houden zoeken naar oplossingen die buiten de kaders van de wet vallen. Dat zijn geen ondernemers die in de spotlights willen staan, maar af en toe komen hun activiteiten toch in het volle licht door het optreden van opsporingsinstanties.

Los van de vraag of de verdenkingen die nu in de richting van een aantal Limburgse en Noord-Brabantse tuinders worden geuit ook hard gemaakt worden, kan nu al gezegd worden dat alleen al het feit dat een fraude onderzoek gedaan wordt, schadelijk is voor de beroepsgroep.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.