Home

Achtergrond 11 reacties

'Nieuw rechtensysteem in melkveehouderij niet nodig'

Een nieuw rechtensysteem, in plaats van de melkquotering, is ongewenst.

"We zijn niet bereid om te investeren in een nieuw rechtensysteem in wat voor vorm dan ook", aldus voorzitter van de LTO-vakgroep melkveehouderij Siem-jan Schenk.

De sector moet zelf het initiatief blijven nemen bij de reductie van emissies via het voer, mestaanwending en stalsystemen. "Als er een nieuw rechtensysteem komt, gaat er op deze terreinen niets gebeuren. We gaan in Nederland kapot aan rechten. We hadden het geld dat we afgelopen jaren in de aankoop van melkquota hebben geïnvesteerd beter in duurzaamheid kunnen investeren. Onze boodschap aan de politiek is dat een rechtensysteem helemaal niet nodig is." De toekomst van de melkveehouderij is niet alleen afhankelijk van een goede melkprijs, maar ook van de ruimte die de sector krijgt om te ontwikkelen, aldus Schenk.

De melkprijs bereikte in 2009 een historisch laag niveau. Het EU-zuivelbeleid is volgens Schenk lang niet alleen een stabiele factor geweest in de EU, maar ook in de wereld. Maar deze tijden zijn voorbij. "Garanties uit het verleden bieden geen zekerheid meer voor de toekomst".
Boeren en zuivel moeten rekening houden met schommelende prijzen. De zuivel moet blijven investeren in merken en sterke posities op markten en duurzaamheid als uithangbord benutten. Wel moet er wat tegenover deze extra inspanningen staan. "Het is niet erg dat er in de EU meer aandacht naar duurzaamheid uitgaat dan in de rest van de wereld, maar dat moet ook in de markt zichtbaar worden."

Lees ook Gemiddelde melkprijs FrieslandCampina 2009

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Demeter

  Alleen de beste ondernemers zullen overleven, de mindere broeders zullen in de financiele problemen komen zonder bescherming vanuit de EG. Wanneer deze afvallen zal de prijs vanzelf op een acceptabel niveau komen waar we goed voor kunnen melken.

 • no-profile-image

  koetje

  Dat klopt Piet,produceren waar de markt om vraagt is eigenlijk het toverwoord,dat doen de olielanden ook,ook dat zijn elkaars concurrenten maar toch hebben ze met elkaar een systeem bedacht om het aanbod op de vraag af te stemmen.Maar ja,een koe heeft niet een kraantje die je van de één op de andere dag kunt dichtdraaien en een maand later weer kunt openzetten.

 • no-profile-image

  j.k

  Beste IKZ, deze vrije markt heeft mede voor gezorgt dat er Europees gezien 7% minder melk is geproduceerd. Slechts twee landen gaan over het nationale quotum heen,waaronder NEDERLAND. Ga minder produceren dan toegestaan, dan snijdt het mes aan twee kanten: vraag en aanbod komen dichter bij elkaar en de quotumprijs waar iedereen over klaagt zal drasties dalen. Verder moet er weer gelobyt worden voor Europese vereevening,want de superheffing die nu betaald wordt door de Nederlandse boeren wordt verkwanselt in Brussel.

 • no-profile-image

  Demeter

  Beste Piet Slingerland. Je hebt gelijk de melkprijs is de laatste jaren slecht geweest, daarom heb ik 30% verleast en een groot deel in agrarisch natuurbeheer van mijn land.Snap ook die hoge leaseprijzen niet als ondernemer kan veel beter niet melken dan wel. Heb al met al toch een beste boterham verdiend afgelopen jaren. Als ondernemer moet je beslissingen nemen die een ander misschien nooit zou doen, maar ik heb ook andere hobby's dan alleen maar koeien.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Rug recht houden Siem Jan, na de afschaffing van de quotering moeten we niet weer opgezadeld worden met een duur systeem van koe-rechten

 • no-profile-image

  ikz

  merkwaardig deze uitspraak.
  alle tekenen wijzen erop dat een zgn vrije markt averechts werkt.
  zeker als het om voedselzekerheid gaat zal een vorm van regulering nodig blijven
  1 en 1 is nog steeds 2

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Ook uw visie biedt geen garantie voor de toekomst meneer Demeter uit Griend !!!... De echte ondernemers in de varkenshouderij kunnen daar over meepraten!!!... Marktontwikkelingen zijn onvoorspelbaar!!!... Daar kan ons ondernemerschap weinig aan toe of af doen!!!... ''Garanties uit het verleden bieden geen zekerheid meer voor de toekomst'', zegt Siem-jan Schenk. Daar ben ik het mee eens!!!... Afgelopen jaar hebben wij toch ondanks het melkquotum een slechte prijs gebeurd !!!... Daarom denk ik ook dat quota en eventuele andere rechten geen prijsgarantie's kunnen bewerkstelligen!!!... Denk aan de plotselinge vraaguitval van afgelopen jaar!!!... (?).

 • no-profile-image

  Henk

  Siem-jan Schenk je heb groot gelijk dat je de weg van rechten systemen niet wil bewandelen,als je dit wel doet gaat de sector gegarandeerd financieel door de knieenen, in rechten systemen gaat een enorme berg geld verloren geld om,ik spreek uit ervaring naast een duurzaam bedrijf moest ik een enorm vermogen steken in rechten ondangs dat alle mest duurzaam wordt verwerkt.Laat aan de kosten kant nooit je bedrijf financieel kaal plukken.

 • no-profile-image

  nol

  Eindelijk weer een keer verstandige praat bij LTO. Dierrechten in melkveehoudedrij is de doodsteek voor de sector.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Melkveehouder, die rug blijft niet recht. Let maar eens op.

 • no-profile-image

  Bloemlezingen over een goede melkprijs

  Een kostendekkende opbrengstprijs zou wel het eerste recht voor een melkveehouder moeten zijn.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.