Home

Achtergrond

Niet meten met twee maten

Meitelling openbaar, EU-subsidie niet? Privacy mag geen juridische speelbal worden.

In betrekkelijk korte tijd zijn er met betrekking tot openbaarmaking van (boeren)gegevens twee uitspraken geweest, die haaks op elkaar staan. Vorige week oordeelde de Raad van State dat een groot deel van de meitellinggegevens van boeren openbaar moet zijn. Dit naar aanleiding van een zaak tussen een pluimveeslachterij en een varkenshouder. Het argument: die gegevens kunnen worden aangemerkt als milieu-informatie. En aangezien milieu-informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) opgevraagd kan worden, vindt de Raad van State dat de jaarlijkse opgave van het aantal dieren vrijgegeven moet worden. Privacy is ondergeschikt aan openbaarheid van milieu-informatie.

Een paar weken eerder kwam advocaat-generaal Eleanor Sharpston met een zwaarwegend advies richting het Europees Hof van Justitie. Dit naar aanleiding van een zaak die een aantal Duitse boeren had aangespannen tegen de openbaarmaking van Europese landbouwsubsidie. Sharpston beschouwt die jaarlijkse publicatie, het gaat om vele miljarden euro’s, als onwettig. Haar argument: privacy is niet ondergeschikt aan het belang van openbaarheid van subsidie-informatie. Het Europees Hof komt binnen enkele maanden met een uitspraak.

Wie heeft er nu gelijk? Gevoelsmatig hoop je als boer dat Sharpston gelijk heeft. Want voordeel heb je niet van al die informatie die op straat ligt. Terecht dat LTO, in reactie op de uitspraak van de Raad van State, wijst op de nadelige gevolgen die dit kan hebben, als bijvoorbeeld dierenactivisten ermee aan de haal gaan.

Transparantie is goed en ook nodig om als boer te laten zien waar je mee bezig bent: de license to produce. Maar je kunt ook overdrijven. Als het Europees Hof straks het advies van Sharpston overneemt en subsidie-informatie niet meer openbaar maakt, kán het niet zo zijn dat meitellinggegevens wél openbaar worden gemaakt. Dat is meten met twee maten.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.