Home

Achtergrond 1 reactie

Nederlands onderzoek naar Europese beken

Onderzoeksinstituut Alterra, onderdeel van de Wageningen Universiteit, leidt de komende jaren een Europees onderzoek naar het effect van klimaatverandering op beken en meren.

Het gaat volgens Alterra om het grootste zoetwateronderzoek dat ooit in Europa is gedaan en dat wordt uitgevoerd door 25 wetenschappelijke instellingen.

De wetenschappers gaan de temperatuur, de stroming en de hoeveelheid voedingsstoffen in beken van Zweden tot en met Spanje meten. Ook onderzoeken zij meren tussen Zweden en Turkije. Voor het onderzoek worden delen van beken tijdelijk drooggelegd om de zomerstand na te bootsen. Ook bouwen onderzoekers wallen van dood hout in beken en meermondingen om de stroming tijdelijk om te leiden. Nooit eerder zijn volgens zoetwaterecoloog Piet Verdonschot in heel Europa zoetwatergegevens onder precies dezelfde omstandigheden verzameld.

Uit eerder onderzoek van onder andere Alterra is bekend dat de waterkwaliteit van beken en meren veel zegt over de toestand van het omringende land. Een schone, heldere beek die goed stroomt zorgt voor gezonde vegetatie en gevarieerd dierenleven. Klimaatverandering heeft hier zeer waarschijnlijk invloed op. In de Europese Kaderrichtlijn Water zijn de minimale ecologische vereisten voor binnenwater vastgelegd. In Nederland zijn waterschappen hard aan het werk om beken te herstellen.

Het Europese zoetwateronderzoek duurt tot eind 2012. Alterra neemt zelf het onderzoek in Nederlandse en Duitse wateren voor zijn rekening. Het instituut is al gestart met experimenten in onder meer de Hierdensche Beek op de Veluwe, de Reusel in Brabant, het Gasterense Diep in Drenthe en de Tungelroyse Beek in Limburg. Later volgen nog andere beken. De onderzoekers proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het werk dat de waterschappen toch al uitvoeren, aldus Alterra.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    a hamstra

    en de bermen langs landbouw paden,
    ook heel leuk. ook is het leuk te onderzoeken, hoeveel vliegen er meer komen met de klimaats verandering, en de invloed , daar van op de zwaluw. en de mus. hoe houd die het vol als het warmer word, en de weide vogels krijgen ook minder ruimte. en dan met die hoge temperaturen. we gaan er aan ,
    als links ons niet red. met geld van de hard werkende domme ondernemer.

Of registreer je om te kunnen reageren.