Home

Achtergrond 20 reacties

Natuurmonumenten: voltooi EHS

Voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief aanleg van ecologische verbindingszones, is hard nodig.

Planten- en diersoorten kunnen dan makkelijker de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Dat zegt Harm Piek van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering tot 2050. Dat onderzoek is afgelopen zondag gepresenteerd in het radioprogramma Vroege Vogels. Op basis van de resultaten gaat de terreinbeherende organisatie het beheer van haar terreinen aanpassen om de biodiversiteit zo veel mogelijk te behouden. Gedacht wordt aan vroeger maaien van riet- en graslanden en aan verdieping van sloten en plassen.

De temperatuurverhoging leidt ertoe dat planten en dieren zich verplaatsen. Sommige soorten kunnen de snelheid van vier kilometer per jaar waarmee het klimaat zich verplaatst niet bijhouden. Als natuurgebieden niet met elkaar zijn verbonden, levert dat een extra hindernis op. Harm Peik spreekt over risicospreiding. "Als een soort het op de ene plek slecht doet, dan is er even verderop een betere habitat."Maar dan moet de soort dat andere leefgebied wel kunnen bereiken. De urgentie om de EHS te realiseren, wordt daarom steeds groter, aldus de onderzoeker van Natuurmonumenten.

Opvallend is dat Natuurmonumenten onlangs een manifest naar buiten bracht, samen met zeven andere organisaties waaronder LTO Nederland, waarin het aanvaardbaar werd genoemd om vanwege de bezuinigingen meer tijd uit te trekken voor de EHS. Dat zou dan wel gepaard moeten gaan met het uitstippelen van een nieuw tijdpad.

De Loonse en Drunense Duinen (Noord-Brabant) en het Wormer en Jisperveld (Noord-Holland) horen tot de meest kwetsbare natuurgebieden als het gaat om klimaatverandering. Vogels als zwarte specht, korhoen en kuifmees dreigen uit Nederland te verdwijnen.
Maar er zijn volgens Natuurmonumenten ook nieuwkomers, zoals koninginnepage, vuurlibel en zandhagedis.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Willie van Gemert

  Hoe durven het om zoveel geld te vragen terwijl men toch op de hoogte zou moeten zijn de enorme tekorten in de zorg ( vooral de aller zwakste in onze maatschappij) Ik heb hier een aantal pakkende omschrijvingen voor:a-sociaal ,eenzijdig ,oogkleppen ,niet van deze wereld ,zelf ingenomenheid ,graai kultuur witte boorden ,enz. enz. De overige titels kan ieder voor zich wel bedenken.
  Afschaffen ,opruimen ,susidie kraan dicht ,niet morgen maar vandaag.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Natuurmonumenten, de natuur is geen monument, die is onderworpen aan verandering net als alles. In het PCCC rapoort van 2006 staat niet voor niks dat sinds 1970 de natuurbeweging (groene maffia?) verkeerd bezig is.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Dit artikel is een beetje kort door de bocht. Voor de natuur in Nederland zijn ecologische verbindingen zeker waardevol, omdat veel natuurgebieden en populaties versnipperd zijn. Het aanhalen van vogelsoorten is geen goed voorbeeld, want die hebben vooral een robuust leefgebied nodig en kunnen zich makkelijker verplaatsen. De Zwarte specht en Kuifmees staan, in tegenstelling tot de Korhoen, niet op het punt van uitsterven in Nederland. Soorten als de das, amfibieen en reptielen en insecten hebben wel veel profijt van ecologische verbindingen, zoals ecoducten, een landschap met heggen of braakliggende perceelsscheidingen (dit hoeven niet eens heel brede stroken te zijn). Het gaat er vooral om dat er in het Nederlandse landschap ruimte is voor wilde dieren om zich te verplaatsen tussen geschikte leefgebieden.

 • no-profile-image

  spotmelker

  Vergeet bij het opruimen van die handel niet dat ze al het verknoeide geld terugbetalen!

 • no-profile-image

  hans

  Natuurlijk wil natuurmonumenten dat hun speeltje doorgaat ze krijgen voor niets gronden waar ze een grote bende van maken. De weidevogels hebben ze al uit hun gebieden doen laten verdwijnen net zoals al die andere natuurorganisaties die zo begaan zijn met hun speeltje. Van het voorjaar ging men er van uit dat het 2,3 miljard zou gaan kosten , men gaat er nu 4 maanden later al uit van 2,6 miljard EURO gaat kosten voor deze speeltuin de EHS . Hoeveel miljoenen moeten er nog erbij aan gemeenschapsgeld . En dan moeten we wel bedenken dat 30 % van NEDERLAND al NATUUR is al dan niet in bezit van NATUURORGANISATIES .GEGROET HANS

 • no-profile-image

  milieufreak

  Maar voor het milieu zou het beter zijn om landbouwgewassen te telen deze zuiveren meer lucht dus natuur grond omploegen tot bouwland mvg

 • no-profile-image

  hans

  Ja herkauwer ben het volledig met je eens; opruimen, inclusief de teveel aan ganzen die in nederland zijn. Daarna alle goede landbouw gronden weer terug geven aan de AGRARISCHE SECTOR. GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Handelspolitieke overwegingen, Melkveehouder. We worden gewoon opgeofferd/uitgeruild. Niet alleen de boer maar ook de burger wordt belazerd.

 • no-profile-image

  Thijs

  Er is een zware crisis! Hoe kan die ontstaan? Gaat die ooit over? Als men doorgaat met geld over de balk gooien zoals voor de EHS, komen we er nooit meer uit! lidmaatschap van Natuurmonumenten opzeggen, dan is het zo afgelopen. Dan zet je de graaiers op zwartzaad! Zij denken alleen aan zich zelf, niet aan hun nageslacht, die blijven in met de troep zitten!

 • no-profile-image

  Bertus

  En dat niet alleen, Han. Klimaatverandering, zo die er al is/komt, gaat over een periode van tienduizenden jaren. In dit land zoeken we dan uit hoe het over 10 jaar in Groningen is. Om je dood te lachen.

 • no-profile-image

  lanngzaam dunner wordend soort

  Omdat de zwarte specht en korhoen en de kuifmees uit Nederland verdwijnt omdat de EHS niet snel genoeg wordt aangelegd is natuurlik veel erger dan waneer de EHS optid gerealiseerd is en er zijn dan versneld een stuk of wat duizend boeren verdwenen.

 • no-profile-image

  gert

  Het is weer de lobby van Jan Jaap de Graaff en Cees Veerman

 • no-profile-image

  Jan

  Wie neemt Natuurmonumenten nog serieus dan? Wat een stel arrogante betweters! In één adem wil ik het programma Vroege Vogels er ook wel bij noemen. Mooi weer spelen met andermans geld en andermans grond. Wat is het jammer dat er zo veel gemeenschapsgeld gespendeerd wordt aan dit zweverige gezelschap. Als ik al die zgn. boswachters en opzichters, compleet met onvermijdelijke verrekijker, op TV zie, weet ik niet hoe snel ik weg moet zappen. Natuur beschermen? O.k. maar dit schiet door.

 • no-profile-image

  gert

  Kost Kapitalen

 • no-profile-image

  melkveehouder

  EHS = goede landbouwgrond omzetten in brandnetels en andere rotzooi. Wanneer stopt de belastingbetaler met het financieren van de hobby van Cees Veerman???

 • no-profile-image

  a hamstra

  L.T.O .heerlijk om zo samen de kleine boeren kapot te maken. hoeveel krijg je betaald.

 • no-profile-image

  Han

  Sinds wanneer zijn de mensen in staat om 40 jaar vooruit te kijken? Welk een arrogantie van deze natuur beheerder.

 • no-profile-image

  dirk

  Langzaam Ten Onder

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er kan beter keihard gewerkt worden aan het opheffen van Natuurmonumenten, tenzij Veerman en De Graaeff oprotten en de bijna 1 miljoen leden kennis krijgen van hetgeen het bestuur al jarenlang aan het flikken is. Zoals: vuil spel met projectontwikkelaars, vergassen van tienduizenden dieren, carte blanche aan hobbyjagers binnen natuurterreinen en ga zo maar door. Binnen de Nederlandse Natuurbescherming is NM één beerput. En SBB is de andere! Mijn advies: ruimen!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Je vergeet nog het dumpen van vervuilde grond, Herkauwer. Schijnt ook goed op te leveren.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.