Home

Achtergrond

Natuurcompensatie Maasvlakte krijgt smoel

De natuurontwikkelingen in het nieuwe duingebied tussen Hoek van Holland en 's-Gravenzande lijken hun eerste vruchten af te werpen.

In het eerste jaar hebben zich al verschillende planten genesteld in wat jaren geleden nog onder water stond. Dat constateren het Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat.

Het gebied van 35 hectare groot, is ontwikkeld ter compensatie van het natuurverlies in de duinen van Voorne en Goeree door de komst van de Tweede Maassvlakte. De honderden zeeschepen die daar straks afmeren zorgen voor een enorme uitstoot van stikstof. Daardoor zullen veel planten in de duinen van Voorne en Goeree verdwijnen.

Het is de eerste keer dat in Nederland zo'n gebied ter compensatie is aangelegd. Het extra natuur- c.q. duingebied van 1700 tot 200 meter breed is ook onderdeel van de duinversterking van de Zuid-Hollandse kust. Voor het natuurgebied zelf is 6 miljoen kubieke meter zand uit de Noordzee opgespoten.

Het gaat vijftien tot twintig jaar duren voordat het hele duingebied als volwassen kan worden beschouwd. "Dat is ook de termijn dat de eerste schade wordt toegebracht aan de duinen van Voorne en Goeree'', zegt Wies Vonck, directeur Water bij Rijkswaterstaat. "Dus dat gaat mooi gelijk op.''

Het gebied is verdeeld in 8 hectare vochtige duinvallei zoals vennetjes en meertjes, 12 hectare grijze duinen en 15 hectare basisduin (helmduin en duinstruweel). Het planten- en dierenrijk dat op termijn waarneembaar moet zijn varieert van plantensoorten als parnassia en stijveogentroost tot dieren als de rugstreeppad en later de tureluur.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.