Home

Achtergrond 328 x bekeken 2 reacties

NOP en NVP tegen vleeskuikenrichtlijn

Vleeskuikenhouders krijgen mogelijk te maken met een forse verzwaring van de administratieve lasten.

Dat is volgens NOP en NVP, de sectororganisaties voor de pluimveehouderij, het gevolg van invoering van het besluit vleeskuikenrichtlijn. Dat besluit ligt nog bij de Tweede Kamer en wordt na het zomerreces behandeld.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) berekent de lastenverzwaring per bedrijf grofweg op 4.000 euro en voor de vleeskuikensector als geheel op 3 miljoen euro per jaar. Afhankelijk van het gerealiseerde sterftepercentage mag een vleeskuikenhouder meer of minder dieren op zijn bedrijf houden.

Volgens huidige voorstellen van het ministerie moet de vleeskuikenhouder per stal per dag het sterftecijfer berekenen. De vleeskuikenhouder moet de gegevens aan het eind van de mestperiode invoeren bij het LNV-loket. Volgens LNV-juristen schrijft de EU-richtlijn die aan de basis ligt van dit besluit, voor dat sterftepercentages per dag worden berekend.

Zowel NOP als NVP hebben bezwaren tegen de richtlijn en gaan al het mogelijke doen om dit terug te draaien. "Het zou al een versimpeling zijn als je met een computerprogramma zou kunnen werken dat de sterftepercentages per dag terugberekent. Dergelijke programma’s komen met uitkomsten die 0,2 procent afwijken", zegt Alex Spieker van de NOP.

Een ander punt waar NOP en NVP zich zorgen over maken is het probleem van de voetzoollaesies. Ook dit probleem wordt door de overheid gekoppeld aan de bezettingsgraad per hok. Naar de oorzaak van voetzoollaesies en mogelijke oplossingen voor het probleem wordt nog onderzoek gedaan. Als er echter geen managementmethoden zijn om het probleem aan te pakken, moet het ook buiten dit besluit blijven, aldus Jan Brok van NVP.

NOP en NVP trekken samen op in hun lobby richting politiek. ”Kamerleden hebben soms amper in de gaten hoe gedetailleerd de regelgeving in dit besluit is”, aldus Alex Spieker van de NOP.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan Brok

  Beste Sjoerd,
  Ik begrijp dat jij de NVP nieuwsbrief niet hebt gelezen, deze gaat naar de LEDEN per mail.
  Stuur even een mail naar info@NVPluimveehouders.nl Dan zorgt de secretaris dat jij deze ook in de mailbox krijgt. (geld ook voor ieder ander geïnteresseerde)

  Jan Brok Secretaris Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

 • no-profile-image

  Sjoerd

  Wordt er ook gelobbyd inzake de 1,7% aftrek van de bruto staloppervlakte ivm de voerpannen. In mijn ogen een onzinnige regel. Als de kuikens klein zijn kunnen ze ook IN de pannen vertoeven en als ze groter zijn, en de eisen dus meer relevant zijn, kunnen ze ook ONDER de pannen zitten. Geen reden om die 1,7 procent eraf te gaan tellen dunkt me. Ik hoop dat hieromtrent dan ook discussie gevoerd kan worden!

Of registreer je om te kunnen reageren.