Home

Achtergrond 1 reactie

Miljoen euro voor bioraffinage suikerbieten bij Cosun

Minister Verburg van LNV heeft Cosun 1 miljoen euro toegekend voor verder onderzoek naar het optimaal benutten van de suikerbiet door middel van bioraffinage.

In het innovatieproject gaat Cosun op zoek naar meerwaarde voor de hele suikerbietenketen, van teler tot industrieel verwerker. Uit bioraffinage, het benutten van andere stoffen dan suiker uit de bietenplant, komen producten voort als vezels, suikers afkomstig uit celwanden voor bijvoorbeeld de productie van chemicaliën, eiwitten en mineralen. Wat resteert aan biomassa wordt gebruikt voor het opwekken van groene energie. Doel is de agrarische grondstof optimaal te benutten in zowel economisch als ecologisch opzicht.

Hiervoor ontwerpt en verfijnt Cosun een integraal bioraffinageproces. De subsidie wordt grotendeels gebruikt voor het opschalen van processen, die op laboratoriumschaal al deels zijn ontwikkeld, naar het niveau van een proeffabriek. Daarmee wil het bedrijf samen met Grassa, dat zich richt op raffinage van gras, ervaring opdoen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    huub

    Na maïs worden gras en perpulp verwerkt tot "groene" energie. Blijkbaar hoeven onze koeien niets te eten..

Of registreer je om te kunnen reageren.