Home

Achtergrond

Mikado voor bestrijding onkruid in gladiool

Het onkruidbestrijdingsmiddel Mikado kan op verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembolencultuur ook dit jaar worden ingezet om in de teelt van gladiool onkruiden te bestrijden.

Dit besloot het College voor de toelating van gewasbescherming in biociden (Ctgb) onlangs. Er zijn in de teelt van gladiool in de periode tot en met 30 september 2010 maximaal 3 toepassingen toegestaan en de geadviseerde dosering bedraagt maximaal 10 ml per hectare.

Mikado wordt voor één jaar toegelaten als Dringend Vereist Gewasbeschermingsmiddel omdat na toetsing door de overheid is gebleken dat er door het wegvallen van de toelating van Dosanex er onvoldoende mogelijkheden zijn om de onkruiden effectief te bestrijden. Deze toets is uitgevoerd door de Plantenziektenkundige Dienst in opdracht van het Ctgb.

Er is nog weinig ervaring is met dit product in gladiool, daarom wordt geadviseerd eerst een proefbespuiting uit te voeren alvorens het gehele areaal te behandelen. De toelating van Mikado wordt mogelijk gemaakt door een gezamenlijke financiering vanuit het Productschap Tuinbouw en overheidsgelden.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.