Home

Achtergrond 534 x bekeken 2 reacties

LTO en Nevedi willen 20 miljoen kilo minder mest

LTO en Nevedi zijn het er over eens dat in 2015 het mestoverschot met 20 miljoen kilo fosfaat via het voerspoor moet zijn verminderd.

LTO hoopt het fosfaatoverschot verder aan te kunnen pakken via verbeterde plaatsingsmogelijkheden van de mest en via verwerking.
Dat meldt Wiebren van Stralen van LTO Noord. Hij is betrekken bij het overleg met de Nevedi over de aanpak van het fosfaatoverschot via het voerspoor. Nevedi-directeur Henk Flipsen bevestigt dat LTO en Nevedi hard bezig zijn om het probleem samen aan te pakken. "Als Nevedi had de terugdringing van het fosfaatoverschot wel degelijk onze aandacht. We zijn per slot van rekening een van de ondertekenaars van het convenant duurzame veehouderij."

LTO en Nevedi maken nog voor de zomer een afspraak over het traject. De verwachting is dat in september meer duidelijk wordt over de te nemen stappen om tot een terugdringing van het fosfaatoverschot via het voer te komen.

In de Productschapsvergadering Diervoeding begin juni deed Henk Boelrijk van LTO een oproep aan de voersector werk te maken van het voerspoor.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    h .jager

    er is ook een overschot aan ambtenaren (800000) ruim die tegelijk ook even op, bespaart onze overheid een slordige 50 miljard!!!!!!

  • no-profile-image

    anne

    LTO svp druk houden op Nevedi !

Of registreer je om te kunnen reageren.