Home

Achtergrond

Kleinere daling Britse melkproductie

Melkveehouders in Groot-Brittannië hebben in het melkjaar 2009/2010 12,8 miljard kg melk geproduceerd, aldus zuivelorganisatie Dairy Co. Dat is 0,3 % minder dan in het voorgaande melkjaar. In Noord-Ierland daalde de melkproductie het hardst: min 7 %.

Opvallend is dat de daling minder scherp is dan in voorgaande jaren. Er is meer investeringslust in de sector.

De Britten hoeven overigens bij lange na geen superheffing te betalen, want het nationale quotum bedraagt 14,7 miljard kg melk.

prognose:

daling Britse melkproductie vlakt af

Of registreer je om te kunnen reageren.