Home

Achtergrond

Keukenhof betaalt miljoen voor compensatie bollengrond

De bloemententoonstelling Keukenhof stort € 1 miljoen in het compensatiefonds van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) ter compensatie van 10 hectare bollengrond die verloren gaat bij de verplaatsing van het westelijke parkeerterrein.

Provinciale Staten hebben in februari van dit jaar ingestemd met de gebiedsvisie Keukenhof. Hierbij hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten opgedragen om met de GOM, Keukenhof en de gemeente Lisse de mogelijkheden voor compensatie van bollengrond te onderzoeken.

In de vergadering van 8 juni zijn de alternatieven besproken. Gelet op de onderzochte alternatieven en het beschikbare budget is gebleken dat de bollengrond niet volledig gecompenseerd kan worden. Vanwege het urgente en grote belang van voldoende parkeergelegenheid bij de Keukenhof kunnen de partijen instemmen met een financiële compensatie van € 1 miljoen. Dit bedrag wordt gestort in het compensatiefonds van de GOM.

In het kader van de herstructureringsopgave Greenport Duin- en Bollenstreek wordt de besteding ervan overgelaten aan de regio. Voor de compensatie van de bollengrond was aanvankelijk het weiland aan de zuidzijde van de 2e Poellaan in Lisse gedacht. Dit weiland is in bezit van de gemeente Lisse, dat het gebied jaren geleden aankocht om ruimte te bieden voor de verplaatsing van de grote bloembollenbemiddelaars Hobaho en CNB.

Beide bedrijven hebben zich inmiddels elders in Lisse gevestigd. Het inzetten van het weiland voor de compensatie zou het probleem hebben opgelost dat Lisse deze zogenoemde strategische aankoop van de hand kon doen. De politiek en milieu- en agrarische belangenorganisaties staken echter een spaak in het wiel door te protesteren tegen het opofferen van A plus weiland en brachten bovendien te berde dat dit weiland nooit en te nimmer zou kunnen worden omgevormd tot eerste klas bloembollengrond voor bijvoorbeeld de teelt van hyacinten.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.