Home

Achtergrond

Kenniscentrum voor veehouderij in Brabant

Wageningen UR, ZLTO en LIB (Landbouwinnovatiecentrum Noord Brabant) en partijen uit het bedrijfsleven willen een kenniscentrum veehouderij in Zuid-Nederland opzetten.

Dat zegt directeur Livestock Research Paul Vriesekoop van WUR.

Het nieuwe centrum zou moeten komen rond Praktijkcentrum varkenshouderij Sterksel. Het centrum heeft voorlopig als werktitel Sterksel Plus.

Het te realiseren centrum zou vergelijkbaar moeten worden met het centrum dat in Noord Nederland is opgezet rond Nij Bosma Zathe, het proefbedrijf van WUR voor de melkveehouderij. Vriesekoop: "We willen rond het varkensproefbedrijf een instelling creëren waar alle kennis op het gebied van de landbouw, landinrichting intensieve veehouderij en melkveehouderij te vinden is."

Vriesekoop wijst op Wageningse instituten LEI en Alterra die een rol kunnen spelen. "Wat we nu doen is dat we precies in kaart willen brengen wat de plus op Sterksel voor moet gaan stellen. We willen ook inventariseren welke onderzoeksvragen voor de varkenshouderij de komende jaren zijn te verwachten. Daarvan hangt af of we een volledig nieuw proefbedrijf gaan bouwen of niet."

Vooruitlopend op de realisatie van het nieuwe kenniscentrum hebben ZLTO, LIB en pluimveestalinrichter Vencomatic een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de projectexploitatie van proefbedrijf Kempen Kip in Vessem. Het bedrijf is van Vencomatic en is uitgerust met het Patio-systeem voor vleeskuikens. De overeenkomst die is gesloten is voor de duur van één jaar met de intentie om die te verlengen. In de toekomst zou dit proefbedrijf kunnen functioneren als satelliet bedrijf voor het nieuwe kenniscentrum.

Volgens pluimveehouderijspecialist Hans Fuchs van de ZLTO willen ZLTO en LIB op deze manier ervaring opdoen met onderzoek op particuliere bedrijven. "Wij denken bovendien dat het Patiosysteem potentie heeft als duurzaam veehouderijsysteem. We kunnen zo onderzoek doen in de praktijk."

Of registreer je om te kunnen reageren.