Home

Achtergrond 398 x bekeken 30 reacties

Hoop voor boer in droge dagen

Afgelopen weken kampten boeren weer met droogte. De oplossing hiervoor moet gezocht worden in ecologische landbouw, niet in genetische verandering, vindt Greenpeace.

Watertekort in de landbouw is een actueel probleem. Zodra het kwik naar zomerse hoogtes stijgt, klagen Nederlandse boeren steen en been over verdrogende gewassen. Onder invloed van klimaatverandering wordt dit probleem naar verwachting ernstiger. De hoeveelheid regenbuien zal afnemen, maar per bui valt er soms veel meer regen, waardoor sneller erosie ontstaat. In tropische regio’s zoals Afrika betekent dit hongersnood.

Maar als we de Monsanto’s van de wereld mogen geloven is de oplossing nabij: manipuleren die planten! Terwijl de pr-machine draait, wordt men niet gehinderd door enig realisme: droogtebestendige gentechgewassen bestaan namelijk niet. Sterker, de beschikbare gentechgewassen zijn daar vaak juist minder goed tegen bestand.

Greenpeace publiceerde onlangs het onderzoeksrapport Ecological farming: drought-resistant agriculture. Het laat zien dat de oplossingen gezocht moeten worden in de ecologische landbouw. Een gezonde bodem, met meer organische stof uit bijvoorbeeld dierlijke mest en stro, is veel beter in staat om vocht vast te houden. Samen met het gebruik van bodembedekkende groenbemesters is dit bovendien een goed middel tegen erosie.

Biodiversiteit in en om het veld helpt ook een handje tegen droogte. Door verschillende gewassen naast en door elkaar te verbouwen, wordt het landbouwsysteem weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden. Terwijl gentech tot op heden niet in staat is gebleken om complexe planteigenschappen als droogteresistentie in planten te bouwen, is dat al wel gelukt via andere veredelingsmethoden. Zo bestaat er bijvoorbeeld al droogtebestendige soja, mais, tarwe en rijst.

Gentech stelt ons voor grote nieuwe problemen, zoals risico’s voor mens en milieu, en bedreigt de keuzevrijheid voor gentechvrije boeren.

Deze opinie is geschreven door Herman van Bekkem, campagneleider gentech en landbouw bij Greenpeace

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  pokvrij

  ja lekker je land 25 jaar niet ploegen en dan alles onder schurft pootaardappelen telen kee je dan wel op je buik schrijve en niet te rooie want de ruggen worden beton hard van de wurme scheit en 1 op 4 is ook vruchtwisseling dat is een goedkoper word voor gewas rotatie en onkruid groeit alleen op plekken waar gewassen slecht staan door bv niet geploegd te worde wat een geteut zeg

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Eigenlijk zouden die landen een importheffing moeten kunnen gooien op de import.
  Maar door het IMF worden ze gedwongen hun grenzen open te stellen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Je hebt gelijk Exact. Het systeem van na de WOII was zo slecht nog niet. Van een voedselimporterend werelddeel werden we een exporterend werelddeel. Je zou kunnen stellen dat het landbouwbeleid (hoewel succesvol) wel wat te ver is doorgeslagen. Echter, waar men nu mee bezig is, is wéér het andere uiterste. Ook niet goed, de gevolgen beginnen steeds zichtbaarder te worden. Ik ben er van overtuigd dat het helemaal fout gaat.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Inderdaad. De (veelal linkse) Nederlander pampert graag. Dus ik zou net als de VVD willen zeggen: help de mensen het zelf te doen.

 • no-profile-image

  exact

  Volgens mij is dit van een arrogantie die we hier meer dan 100 jaar terug vaarwel hebben gezegd. Open je ogen man. Bemin uw naaste als uzelf.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Pamperen? Pompen of verzuipen dus!

 • no-profile-image

  Han

  Hans ik ben het met je eens dat het droogte probleem, geen probleem is maar een uitdaging, Deze uitdaging is met Zerotill of Min till op te lossen. Gentech zal de opbrengst bij droogte niet of nauwelijks verhogen. Geen H2O geen vorming van Energie in de plant. ik vraag me vaak af of de boeren maar ook beleidsmakers, die blindelings achter Monsanto aanlopen hebben zitten >slapen< bij de Biologie les op de (Landbouw)school. Mij is geleerd dat voor de vorming van Suiker, zetmeel, CO2 en H2O nodig zijn.
  Nog even terug komen op de Rooivruchten, Suikerbieten groeien uitstekend onder mintill omstandigheden en ik ken veel boeren op de lichte gronden in NO Nederland, die hun stoppel alleen nog met de vastetand bewerken en dan aardappelen telen. Misschien groeien er in Nederland wel aardappelen op land waar het gezien de >zwaarte< onmogelijk is zonder al de structuur verwoestende machines en waar het goed zou zijn het organische stof gehalte weer eens op een hoger peil te brengen. Bv. door minder diep te ploegen en meer gewasresten (stro) in de bovengrond te brengen. Hans laten we wel zijn, zolang er nog te veel frite piepers op de markt komen, hoeft er geen uitbreiding van het areaal plaats te vinden, maar juist inkrimping, om vraag en aanbod in evenwicht te brengen

 • no-profile-image

  koetje

  Gaat weer lekker hier zo!!

 • no-profile-image

  exact

  Het is vooral een kwestie van wereldwijde koopkracht. Loopt die verder op dan is voedsel inderdaad een schaars goed. Misschien fijn voor de producent, maar die is niet alleen op de wereld. Ik droom nog altijd van een betere wereld voor iedereen. Dus geen honger meer. Nergens. Hopelijk blijft de wereld rustig bij een nieuwe golf van voedselschaarste. Ik deel je mening, kritische lezer, dat onrust daarover wel eens heel dichtbij kan zijn en dat uiteindelijk niemand daar blij mee zal zijn.

 • no-profile-image

  exact

  Het is mogelijk, Koetje Boe. Ik kan moeilijk oordelen over het hoe en waarom van grondbewerking in Brazilië of welk land dan ook in de wereld, simpel omdat het soms al een strijd is om om te gaan met grond in een andere streek. Daar is specifieke kennis van een land of streek en klimaat voor nodig en die heb ik in dit geval niet, eerlijk is eerlijk. Daarin wil ik Hans dus alle credits geven. Bij deze. Een beetje onhandig verschoof de discussie zich naar een ander onderwerp. Zo veel onredelijks heb ik daarover niet verkondigd. Ik weet ook dat boeren daar individueel waar dan ook ter wereld niet veel aan kunnen veranderen en als iemand me een ander idee van de hand zou kunnen doen hoe we de honger uit de wereld kunnen krijgen, met in achtneming van het boereninkomen, milieu en redelijke voedselprijzen en zoveel meer dingen die de wereld als geheel dienen, dan luister ik met interesse. Misschien was het geen goed idee van me om met de vinger te wijzen. Meestal wijzen er dan drie andere naar jezelf... Bij deze nogmaals excuses. Maar mag het aan me knagen dat we ook in Nederland ons te schompes moeten werken om vaak een marginaal bestaan te krijgen, terwijl we dagelijks geconfronteerd worden met dood hongerende mensen? Overschotten zijn dan een relatief begrip. Dat overziend krijg ik altijd de indruk dat Europa zijn problemen in het verleden niet zo slecht heeft aangepakt. Mijn ouders en grootouders hebben nog tijden van honger en bedelaars meegemaakt, ik gelukkig niet meer. Is het dan zo arrogant om vast te stellen dat het Europese beleid niet zo heel slecht was? Ik heb niet het idee dat we op dit moment de goede richting uit gaan. Er is arrogantie over de goedkoopte van ons voedingspakket ontstaan en ik heb stellig de indruk dat dat op dit moment gigantisch verkwanseld wordt in het kader van vrije wereldhandel. Straks komt ons dagelijks brood van ver weg, uit landen die we in feite uitbuiten, omdat daar zoveel zaken niet zo goed zijn geregeld als thuis. Dat steekt me, ik zie boer zijn als een soort roeping en zou het willen blijven totdat ik niet meer kan, in de hoop dat mijn kinderen en later kleinkinderen hetzelfde gevoel hebben. Wereldwijde regie over voedselproductie en -consumptie zou zo slecht niet zijn. Wat betreft eventuele overschotten is de wereld intelligent genoeg om daar iets nuttigs mee te doen.

 • no-profile-image

  koetje

  Exact,ik weet zeker dat je wat Hans betreft de spijker naast de kop slaat,kun je nog wel wat van opsteken.Het is helemaal niet erg om mekaar af en toe een spiegel voor te houden,je bent tenslotte nooit oud genoeg om nog wat te leren.

 • no-profile-image

  Hans

  @pokvrij, ja joh, je hebt gelijk, land waar rooivruchten op wordt verbouwd, moet je ploegen, voor ons nog geen tiende procent, maar voor jullie van overlevings belang. @exact ja dat klopt, je kunt het aan de financiele situatie van de boeren wel aflezen waar ze het beste oogsten. Heren, ik wil jullie er toch op wijzen dat in Brasil, een land van 2 maal de EU, toch wel 95% plantio direto wordt gezaaid. vanaf de Steenbokskeerkring naar beneden een zomer en winter gewas, en daarboven, op wat plaatsen zoals in de Mato Grosso, 2 oogsten per seizoen. Dan moet je niet liggen te klooien met schijf en ploeg, maar direct spuiten en zaaien.

 • no-profile-image

  Hans

  Het antwoord op dit probleem heet in het Portugees: "PLANTIO DIRETO" of in het Engels: "NO TILLING". Google er maar op los. Ik sta ervan te kijken dat een campagneleider landbouw van Greenpeace dit niet ene keer aanhaalt in zijn artikel. En dat terwijl een tropische landbouwreus als Brasil, waar omschreven problemen in de vergrotende trap voorkomen, dit allang heeft opgelost. Droogte en zware regenval vang je het beste op met Plantio-direto. Ook onkruid valt beter te controleren, zaden die diep weg zitten worden niet naar boven geploegd en kiemen niet. En ziektes, vooral dmv gewasrotatie in combinatie van Plantio-Direto worden ook beter tegen gegaan. Als je grond ziet waar al 25 jaar geen ploeg, schijf of cultivator op is geweest,en je ziet die bodemstructuur en dat bodemleven (10 maal meer pieren en wormen dan geploegd land) dan wil je geen ploeg meer zien. Plantio-Direto is de aanjager van de Braziliaanse landbouw.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  "Daar is nooit geen Wageningen aan te pas gekomen". Misschien is dat juist de sleutel van succes. Wageningen helpt hier de boel om zeep.

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  @ Exact. Je stelt dat het een schande is dat landen met armoede mogen exporteren. Is dit feitelijk wel juist? Ik zou de stelling om willen draaien: Landen met extreme armoede mogen niet importeren; ga naar een willekeurig land toe met hevige armoede en je zult vaak opmerken dat importvoedsel voor dumpprijzen verkocht wordt terwijl lokaal geproduceerd voedsel vele malen duurder is, waardoor er een vicieuze productiecyclus optreed. Bij stop import zal het land gedwongen worden weer lokaal te gaan kopen, wordt er met (microkredieten en landbouwkundige les etc) weer meer geproduceerd, gaan meer mensen weer op het land aan de slag, ..., terwijl er met een beetje niche export ook nog cash het land instroomt.

 • no-profile-image

  Hans

  Tja exact, wie kaatst kan de bal verwachten. Je schrijft: "We houden niet van overschotten", maar jullie zijn wel degene die de overschotten produceren. Van iedere 3 liter melk of vlees gaan er bij jullie 2 de grens over. Wij in Brasil dwepen niet met onze oppervlakte, we hebben de grootste moeite om criminele ontbossers een halt toe te roepen, maar als het er om gaat, hoe al die hectares te bewerken en te conserveren, onder extreme tropische omstandigheden, zonder dat het allemaal in de rivier beland, staan we ons mannetje. Daar is nooit geen Wageningen aan te pas gekomen. En wat wil je nu zeggen over prestaties per oppervlakte-eenheid ?

 • no-profile-image

  exact

  Tsja koetje boe, ik vind dat je elkaar scherp mag benaderen., eventueel iets te kras mag zijn in uitspraken. Dit prikkelt discussie. Desondanks met enig respect. Als Hans zich verheven voelt, zich meer voelt en een ander dwaasheid verwijt, dan vind ik dat een brug te ver. Hij zegt het letterlijk, dan is arrogantie nog een milde betiteling.

 • no-profile-image

  koetje

  Europa is na WO2 uit het moeras getrokken door de Marshall-hulp uit de VS.Waarom is een dergelijk mega-hulp programma nooit losgelaten in bv Afrika,het wordt niet voor niets het vergeten werelddeel genoemd.Is dat omdat er in Europa kort na elkaar twee wereldoorlogen zijn ontstaan of is Afrika niet interessant genoeg?In Irak is het Westen militair actief (olie) nu ook in Afghanistan (liggen nog voor biljoenen delfbare kostbaarheden voor het oprapen) Te ver doorgeslagen VOC mentaliteit helpt de aarde naar de kloten.

 • no-profile-image

  koetje

  Ja zakken vol met geld sturen naar landen waar wapenbezit als machtssymbool wordt gezien is niet handig.Maar die Marshallhulp bestond ook uit veel materiële goederen zoals landbouwwerktuigen en zaaigoed enz.Overigens speelt mentaliteit ook een grote rol,ook hier is het westen mede schuldig aan door een hand-ophoud cultuur te kweken.Als de nood het hoogst is,is de grote witte redder nabij.

 • no-profile-image

  exact

  Hoe??

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wat ik er maar mee wil zeggen is dit: landbouw (voedselproductie) is niet te vergelijken met industriële productie. Je bent tenslotte afhankelijk van factoren waar je geen invloed op hebt, terwijl er toch, onder alle omstandigheden gegeten moet worden. Dit is het verschil met andere materiële zaken. Het is dus van belang dat mensen eens in gaan zien dat de verfoeide "subsidie" eigenlijk een soort verzekeringspremie is (nog relatief goedkoop ook), voor de zekerheid van voldoende, goedkoop en GOED voedsel. Die zekerheid dreigt nu weg te vallen.

 • no-profile-image

  exact

  Hans, vandaar dat hectare-opbrengsten in Brazil die van NL ver overschrijden natuurlijk...

 • no-profile-image

  exact

  Niks nieuws onder de zon, hoor. In een ver verleden zijn ook hier boeren bezig geweest met een dergelijke manier van werken. Op bepaalde gronden zou je er mee uit de voeten kunnen in ons klimaat. Je vindt het allemaal niks blijkbaar in EU en dweept met een giga oppervlakte in Brazil. Nou, proficiat en wees er gelukkig mee. Het is je gegund, maar ik vind het een beetje lelijk van je dat je tegenwerpt dat we het hier financieel maar nauwelijks kunnen bolwerken: het is een zekerheidje dat dat in ieder geval niet ligt aan gebrek aan kennis en prestaties per oppervlakte-eenheid; Brazil heeft nog een groot verdelingsvraagstuk als het om rijkdom gaat en dat is vele malen groter dan in Europa. Zie dat maar eens op te lossen en kijk dan of jullie nog steeds met goedkoopte ons kapot helpen te concurreren. Dan praat ik nog niet eens over andere noodzakelijke regelgeving. Gebruik al je kennis en wijsheid en blijf lekker steken op hetgeen jullie daar nu presteren. We houden niet zo van overschotten.

 • no-profile-image

  exact

  Ah, bon. jullie hebben een punt. Ik ook vind ik. Ik probeer het uit te leggen. Onze overschotten zouden we ook kunnen vernietigen, want in feite levert het maar een habbekrats op, op een overvolle wereldmarkt. Dat heeft ook met gebrek aan inkomen te maken in exportlanden, anders zouden er voedseltekorten moeten zijn. Het is wat kort door de bocht om Europa dit te verwijten. Ik ondersteun jullie mening dat je de prikkel moet laten aan landen om zichzelf te ontwikkelen en hun zelfvoorziening te ontwikkelen. Dus export naar die landen zou gedoseerd moeten worden tot een niveau waardoor die prikkel ontstaat, echter wel met in achtneming van de acute honger. Over dumping kun je niet echt spreken, want de Europese producent doet dit beneden kostprijs. Het overschot zal dan op alternatieve wijze weggewerkt moeten worden, desnoods vernietigd. Mij oké. Waar ik meen een punt te hebben is op het gebied van export door een land bij inlands gebrek. Dat is waar ik bang voor ben bij een goede ontwikkeling van bijv. de Afrikaanse landbouw. Je krijgt dan exporterende landen met een van honger creperende bevolking. Analoog aan Brazilië. Voor een eerlijke, gezonde wereldhandel is het een noodzaak dat er eisen gesteld worden aan productie, productievoorwaarden, arbeidersbescherming, milieu, arbeidsbeloning, zelfvoorzieningsgraad. Dan zal er buiten Europa heel anders gepiept worden, me dunkt. Ik vind het nogal kortzichtig om te zwartepieten richting Europa, zolang dergelijke aspecten niet meegeteld worden.

 • no-profile-image

  Hans

  Antwoord een zot niet op zijn dwaasheid, opdat gij zijn gelijke niet zijt.

 • no-profile-image

  exact

  Dat die bij ons vele malen hoger ligt dan in Brazil, that's all man. Kwestie van veel doen met weinig grond. Van iedere 3 liter melk of vlees 2 de grens over? Tsja, dan hebben we dat te goed voor elkaar op ons kleine continent, waar we overigens doodgegooid worden met fruit uit Zuid-Amerika waar we helemaal geen behoefte aan hebben, maar waar bijvoorbeeld de Chileense fruitteelt een graantje van onze welvaart tracht mee te pikken. Kollosale armoedetoestanden zoals in de sloppenwijken van Rio zijn in ieder geval ondenkbaar. En er zijn echt veel meer Europeanen dan Brazilianen. Denk je daar wel eens over na? Eigenlijk is het een schande dat export mag plaatsvinden zolang er zo een schrijnende armoede in een land is. Feitelijk zou er een exportcode voor voeding moeten zijn die beoogt dat een land pas mag meedoen op een wereldmarkt als iedere burger een bepaald minimum welvaartsniveau had. Australië zou een punt hebben. Europa ook.

 • no-profile-image

  Hans

  Dus jij, exact, vind dat rijke landen wel mogen exporteren en arme landen niet? Dus rijke landen moeten naar arme landen exporteren, zodat die arme landen zich nooit een keer ontwikkelen. Jij wilt echt je best doen om de honger in de wereld te houden. Ik heb nog nooit zoiets krangs gehoord. Vriend, de centen zullen toch eerst verdiend moeten worden, voordat je ze kunt verdelen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Koetje Boe, het grootste probleem in Afrika is de corruptie. Na de WO II had je in Europa (toen nog) betrouwbare regeringen. De afgelopen- weet ik hoeveel- jaren zijn er vele miljarden richting Afrika gegaan (met dank aan ons aller Pronk, die het nog net niet met 2 handen uit het vliegtuigraam smeet), maar nooit is dit geld ten goede gekomen aan waar het voor bedoeld was (althans, niet in voldoende mate). De zakken van de corrupte leiders zijn diep!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Je ziet nu bv. met die droogte dat het "teveel" aan voedsel in een oogwenk kan veranderen. Mijn vader zei altijd al: De fabriek staat buiten. Enkele procenten boven het kantelpunt, geven al gauw een overschot aan voedsel, terwijl één procent te weinig al gigantische gevolgen heeft. Je hoort wel eens dat mensen zeggen: "honger krijgen we nooit meer". Ik denk dat we er dichterbij zijn dan menigeen denkt.

 • no-profile-image

  Hans

  onze ervaring is dat je stro niet moet inwerken, ook niet als er veel stro ligt. Als je stro inwerkt moet je beduidend meer ureum strooien, het rottingsproces neemt precies op het verkeerde moment de stikstof op, precies rondom de kolfzetting als het om mais gaat. Ook zie je bij bijv bruine bonen op tarwe, dat ze er veel donker groener voorstaan dan bij bruine bonen op mais. En als je stro hebt ondergewerkt is het nog erger. Met plantio direto moet je leren omgaan, heeft in Brasil ook 15 jaar geduurd voordat je weet hoe het moet. Brasil is heuvelachtig/glooiend en het kan er enorm regenen 200 mm in 2 dagen, als je dan geen plantio direto heb toegepast, ligt je grond in de rivier.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.