Home

Achtergrond 214 x bekeken

Helpt een hogere grondwaterstand?

Het helpt zeker om het grondwaterpeil op niveau te houden om zo de capillaire opstijging van grondwater in stand te houden. Waar mogelijk kan het nuttig zijn extra water in de sloot te pompen.

De grootte van het effect hangt af van de grondsoort. Klei heeft een grote capillaire werking, maar in millimeters per dag is de bijdrage gering. Zand heeft een kleinere capillaire werking, maar kan door de grovere kanaaltjes wel meer millimeters per dag opbrengen. Leem heeft het beste van beide.

DLV-beregeningsspecialist Richard Korver houdt het op een nalevering van maximaal 3 millimeter per etmaal. Dr. ir. Klaas Metselaar, onderzoeker bij de Leerstoelgroep Bodemnatuurkunde, ecohydrologie en grondwaterbeheer van Wageningen Universiteit, stelt dat het zeer moeilijk is om aan te geven hoe groot de effecten zijn. Door allerlei storende lagen in het profiel kan het effect per situatie fors verschillen.

Of registreer je om te kunnen reageren.