Home

Achtergrond

Heffingsregel aangepast ten behoeve handel

Het Productschap Tuinbouw past de heffingsregeling aan zodat de groothandel in sierteeltproducten niet langer meermalen heffing betaalt over hetzelfde product.

Het bestuur van het Productschap heeft besloten de aanpassing met terugwerkende kracht te doen gelden vanaf 1 januari 2010.

In januari is een nieuwe verordening ingevoerd omdat de bestaande heffingsverordening volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wettelijk onhoudbaar was. De oude regeling betekende dat de kweker de handelsheffing betaalde en het recht had deze deels door te berekenen aan afnemers. Volgens het College moeten de schakels in de keten allen afzonderlijk afdragen aan het Productschap Tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.