Home

Achtergrond 1 reactie

Groene grondstof dé kans

Nieuw kabinet moet speerpunt maken van de biobased economy.

Vroeger heette het agrificatie; toepassing van landbouwproducten in niet-voedsel doeleinden. Toen vooral goed voor akkerbouwers. Nu is de biobased economy in zwang, een economie gebaseerd op gegroeide (biologische) grondstoffen, in plaats van fossiele (olie, gas, steenkool). Agrificatie in een 21ste eeuws jasje, dus, en dan met nog hogere verwachtingen. Terecht. Planten bevatten zeer veel kostbare onderdelen die veel beter dan nu kunnen worden gebruikt. Niet alleen als voedsel, maar ook voor toepassingen in farmacie, chemie, bouw, en wat al niet.

Een bedrijf als DSM is volop bezig. Ook in Wageningen zitten ze niet stil. Professor Johan Sanders, expert op dit gebied, lanceerde het idee van de ‘cascade’ van grondstoffen. Verwerking van biomassa is zoiets als demontage van planten. Eerst de meest kostbare onderdelen eruit halen, daarna de iets mindere. Je krijgt zo een cascade of waterval van toepassingen, van hoogwaardig naar laagwaardig. Bovenaan staan medicijnen, onderaan brandstof. Daartussenin ergens voedsel en veevoer. Het mooie is dat zo in één klap de heikele discussie van voedsel versus brandstof is opgelost. Alleen die biomassa in de vergister die nergens anders goed voor is. Zeer duurzaam, dus, die biobased economy.

Echter, we staan nog maar aan het begin en het risico bestaat nog altijd dat het hele idee in schoonheid sterft. Het is tijd voor een concreet programma dat de biobased economy massaal op de kaart zet. In een brief aan de informateurs pleiten LTO, NCR, het Nederlands Agribusiness Forum en Wageningen UR voor een krachtig overheidsbeleid op het gebied van kennis & innovatie en duurzaamheid. Duurzaamheid wordt hier in één adem genoemd met biobased economy. Terecht. Maar dit signaal had veel krachtiger gekund. Biologisch gebaseerde economie geeft kansen aan zowel boeren als industrie als ecologie. Die kant moeten we op. Het is nu tijd om daarin fors te investeren.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Hoe we het ook wenden of keren, zonder grondstoffen, P, K, N en de micro elementen en niet te vergeten energie zal er gaan gewas groeien en vervoerd worden. Laat staan geraffineerd. Ik denk dat er heel veel mogelijk is, maar dat het een aanzienlijk prijskaartje zal hebben. Wie gaat die betalen? De consument of zoals gebruikelijk >de boer<. Alle bio grondstoffen die tot nu toe worden gebruikt en verwerkt tot nuttige producten hebben de boer geen >goud< gebracht nog nauwelijks een fatsoenlijke boterham. AVEBE boeren kunen hier al 3 generatis over meepraten, geen steun dan geen brood op de plank en dat terwijl AVEBE nauwelijks voedingsmiddelen maakt. Strokarton industrie om zeep geholpen, hennip overleefde de eerste storm maar is niet het verwachte gewas geworden voor de Boeren. Energie mais een super gewas met goede revenuen, door subsidie op de geproduceerde energie of de installaties. Zolang de overheden bereid zijn geld te pompen in de biomassa verwerking, zal het voor de boer een product zijn naast de andere, maar niet veel beter. Valt de overheids steun weg dan wordt het op dit moment een onduidelijke zaak. Met de kennis van toen en nu voor zie ik geen >Euro dubbeltjes< tussen de >Eurocenten< de boer zal de sluitpost blijven van de keten.

Of registreer je om te kunnen reageren.