Home

Achtergrond

Geen cultuurgrondvrijstelling WOZ bij fokken paarden

Het fokken van paarden voor de erkoop is geen landbouwbedrijf.

Daarom is de cultuurgrondvrijstelling in de WOZ niet van toepassing. Dit is het oordeel van het gerechtshof Leeuwarden.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende, X, is eigenaar en gebruiker van een voormalig melkveebedrijf in de gemeente Opsterland dat in gebruik is als manege c.q. paardenstalling. De gemeente stelt de WOZ-waarde 2008 bij beschikking vast op € 464.000. Tegen deze beschikking maakt X geen bezwaar. Later in het jaar ontvangt X een aanslag OZB gebruikersbelasting. Omdat voor vrijgestelde woondelen een vermindering is toegepast, is deze aanslag opgelegd naar een heffingsmaatstaf van € 338.000. X is van mening dat de heffingsmaatstaf nog te hoog is omdat ten onrechte de cultuurgrondvrijstelling niet is toegepast.

Het Hof Leeuwarden oordeelt dat de cultuurgrondvrijstelling niet van toepassing is omdat het fokken, verleasen en beleren van paarden niet aan te merken is als landbouw (HR 26 augustus 1998,nr. 32 598, BNB 1999/47). In het geval van X worden de paarden niet gefokt voor consumptie en is er dus ook geen sprake van landbouw. De activiteiten van X in het kader van het paardenpension zijn niet gericht op het laten groeien en voeden van gewassen voor de consument en vormen daarom evenmin landbouw. Slotsom is dat de gemeente de weilanden terecht heeft meegenomen bij het bepalen van de heffingsmaatstaf voor de gebruikersbelasting OZB. Deze aanslag is naar het juiste bedrag opgelegd. Het hoger beroep is ongegrond.

Meer informatie:
Hof Leeuwarden, EK II, 18 juni 2010, nummer 150/09

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.