Home

Achtergrond 381 x bekeken

Fytorichtlijn verplicht teelt op AM vrije percelen

Boomkwekerijproducten en vaste planten zijn niet opgenomen in de bijlage van de nieuwe AM (aardappelmoeheid) bestrijdingsrichtlijn zoals die wordt ingevoerd.

De nieuwe bestrijdingsrichtlijn voor AM is om die reden feitelijk niet van toepassing voor boomkwekerijproducten en vaste planten. Vanwege de afzetbelangen van de sector wordt het evenwel onwenselijk geacht als boomkwekerijproducten en vaste planten straks geteeld mogen worden op percelen die niet zijn onderzocht op AM of zelfs op besmet verklaarde percelen.

Op verzoek van de sectororganisaties Anthos en NBvB is daarom een PT verordening ingesteld. Deze PT verordening is aanvullend op de nieuwe Europese AM richtlijn en met ingang van 1 juli 2010 van kracht. Op basis daarvan dienen in Nederland alle boomkwekerijproducten en vaste planten geteeld te worden op AM vrije percelen. De Plantenziektekundige Dienst meldt dat het recentelijk duidelijk is geworden dat de nieuwe Europese bestrijdingsrichtlijn voor AM strijdig is met de Europese Fytorichtlijn. Volgens de nieuwe Fytorichtlijn mag uitgangsmateriaal in de EU namelijk uitsluitend in de handel worden gebracht als het afkomstig is van een AM vrij perceel.

Het ministerie van LNV zal bij de Europese Commissie aandringen op aanpassing van de Fytorichtlijn. Onduidelijk is hoe lang dit gaat duren en het is maar de vraag of de Commissie wel bereid is om de Fytorichtlijn op dit punt aan te passen. Toch heeft het ministerie van LNV de nieuwe AM bestrijdingsrichtlijn wel geïmplementeerd. Wettelijk gezien kunnen telers dus gebruik maken van de geboden verruiming. Het is echter zeer onzeker of de geteelde producten na de oogst in 2011 (of daarna) daadwerkelijk in de handel mogen worden gebracht. Daarvoor dient de Fytorichtlijn namelijk eerst aangepast te worden.

De strijdigheid van de nieuwe Europese AM richtlijn en de Europese Fytorichtlijn heeft overigens géén gevolgen voor telers van boomkwekerijproducten en vaste planten. Op basis van de ingestelde PT verordening voldoen telers immers automatisch aan de huidige Fytorichtlijn en mogen zij hun producten gewoon in het handelsverkeer brengen.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.