Home

Achtergrond 11 reacties

Franse melkveehouders dreigen weer met acties

De Franse melkveehouders dreigen opnieuw met acties nu het overleg over een prijsindicatie voor het derde kwartaal op niets is uitgelopen.

"We gaan nu de druk op de zuivelbedrijven opvoeren door direct met hen te praten. Afhankelijk van wat dat oplevert, zullen we onze leden mobiliseren", aldus de officiële bond van melkveehouders FNPL. De FNPL zat vorige week met de collega’s van de zuivelbedrijven en de coöperaties om de tafel om een indicatieprijs voor de periode 1 juli tot 1 september af te spreken. De melkveehouders willen in principe een verhoging van gemiddeld 10 procent, iets waar al eerder een principe-overeenkomst over is bereikt.

De federatie van zuivelbedrijven FNIL is het eens met dat uitgangspunt, maar heeft als voorwaarde dat in de indicaties voor komende kwartalen rekening wordt gehouden met de melkprijs in andere landen, lees de lagere prijs in Duitsland. "Wij willen dicht bij onze concurrenten zitten om niet nog meer marktaandeel te verliezen," stelt de FNIL.

Voor de Franse melkveehouders is die eis onaanvaardbaar. Omdat dat geschil niet te overbruggen bleek, is het overleg zonder resultaat afgebroken. Voor de melkveehouders is de maat nu vol. Dat gaat dit keer niet zozeer om de militantere organisatie Apli, die de melkacties van vorig jaar organiseerde, maar om de veel grotere FNPL die ook bij de landelijke koepel FNSEA is aangesloten. Die bond gaat nu onder haar leden de actiebereidheid peilen en heeft bovendien de individuele zuivelbedrijven gevraagd om apart overleg over de melkprijs.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Willem

  Onze "vrienden" van de DDB komen in aktie voor nuttige zaken zoals het scheppen van voorwaarden voor een evenwichtig functioneren van de markt in de zuivelsector (in Europa). Hiervoor is het noodzakelijk het aanbod op de vraag af te stemmen. Is dat evenwicht bereikt, dan kunnen de zuivelverwerkers goede prijzen onderhandelen met de grootwinkelbedrijven, kunnen de enorme kosten verbonden aan de overproduktie voorkomen worden en staan de boeren sterker in de onderhandelingen voor kostendekkende prijzen voor de produktie van melk.
  Boeren zijn de enige ondernemers die het accepteren langdurig niet hun afschrijvingen (op vervangingswaarde) door te kunnen rekenen en niet volledig (of helemaal niet) voor hun werk betaald te worden. Om van winst maar helemaal niet te spreken.

 • no-profile-image

  melkvee

  eigenlijk zouden we allemaal zo moeten reageren als de Franse melkveehouders, waarom zouden we 7 dagen in de week werken, om nix over te houden ?

 • no-profile-image

  de Waarheid

  Als Cooperatie is het gemakkelijk werken met andermans geld (de Boeren) Ze delen zich zelf een goed salaris toe. Ze verkopen hun producten voor te weinig aan de retail. Laten ze hun rug een recht houden de de broek niet laten zakken tijdens de onderhandelingen. Na aftrek van alle kosten blijft er maar een klein beetje voor de boeren over. Maar ja, dat heb je als je werkt met andersmans geld.

 • no-profile-image

  Willem

  In werkelijkheid is de FNPL aan handen en voeten gebonden in het onderhandelingsorgaan CNIEL waarin de FNPL (melkveehouders), de FNCL (coopératies waar dezelfde melkveehouders in het bestuur zitten) en de FNIL (privé ondernemingen) discussieren over de melkprijzen.
  In werkelijkheid wordt de melkprijs door de markt (dus het evenwicht tussen vraag en aanbod) en de onderhandelingskracht van de partijen bepaald. In een overschotsmarkt is de prijs laag. Kun je onderhandelen tot je een ons weegt, een hoge prijs komt er nooit. Als je als producent verplicht bent je bederfelijke produkten te verkopen op een overschotsmarkt sta je zwak in de onderhandeligen.
  Al meer dan een jaar heeft de FNPL zich vastgeklampt aan een akkoord wat een verliesgevende prijs voor de boeren oplevert omdat de "markt" niet verandert. De boeren beginnen langzaam aan in te zien dat de FNPL weg een heilloze weg is. De leden beginnen zich af te keren van hun vakbond.
  De aangekondigde acties hebben als enige doel wat activiteit te tonen om niet nog meer leden te verliezen. Er zijn achter de schermen al te lage prijzen geaccepteerd maar dat kan niet zonder slag of stoot, wat als gevolg zou hebben dat de leden hun vertrouwen in de FNPL helemaal zouden verliezen.
  Zolang de produktie niet beheerst wordt, wordt de markt misschien tijdelijk beter, maar grote schommelingen zijn voor niemand goed. Zolang blijven de melkveehouders de zwakste schakel van de melksector. De andere schakels zorgen wel voor zich zelf, danwel ten koste van de burger (hoge prijzen of belastinggeld) danwel ten koste van de boer (lage melkprijzen).

 • no-profile-image

  gert

  In Nederland weer gedoe bij de LEIJMPF,het gaat maar door,de boer is weer de pineut

 • no-profile-image

  jan

  De retailers en de NMA hebben de boeren in de tang .

 • no-profile-image

  eppo

  Acties? Komen onze 'vrienden' van de DDB ook weer in actie? Gaan ze met pijl en boog weer bij de ingangen van de zuivel fabrieken staan? Ik ben benieuwd.

 • no-profile-image

  Boesje

  Zo is dat, Willem

 • no-profile-image

  boertje

  De eensgezindheid van de Franse boeren is prijzenswaardig, en ze weten er nog wat mee te bereiken ook. Zouden de Nederlanders een voorbeeld aan moeten nemen. Er moet veel meer opgekomen worden voor de belangen. De prijzen zijn slecht, de kosten stijgen en we moeten steeds harder lopen voor steeds minder. De rek is er uit, ook wat wetjes en regeltjes betreft.

 • no-profile-image

  Willem

  De bretonse boeren kunnen best gelijk krijgen met hun gedachte van 10-15% meer te mogen melken dan hun quotum.
  Als er al boeren zijn die meer naar de marktsituatie moeten kijken, dan zijn dat de NL en Duitse boeren. In een overproduktie situatie melken ze tegen de klippen op waar de franse boeren op de rem zijn gaan staan om de overschotten niet groter te laten worden.
  Dit onverantwoordelijke gedrag van de NL en D boeren (gestuurd door minister en industrie) heeft tot veel frustratie geleid omdat Frankrijk marktaandelen kwijt raakt in Europa. Alles is er nu in Frankrijk op gericht dit verlies te corrigeren.
  De 10-15% komt uit, enerzijds 1% + 1% vanuit Brussel en anderzijds uit een vereveningsregeling die het boeren toestaat over hun quotum te melken tot aan de limiet van het franse nationale quotum. Vorig jaar heeft Frankrijk flink onder haar quotum gemolken. Als ze dit jaar haar quotum volmaakt met de extra 2% kan er tot 6% meer melk uit FR komen. Dit is te vergelijken met ongeveer 15% meer melk uit NL.
  Het is te hopen voor ons, melkveehouders, dat we snel tot een nieuw efficient produktiebeheersings systeem komen. Anders krijgen we een continue strijd tussen landen en steeds grotere melkindustrien over de rug van de melkveehouders.

 • no-profile-image

  geen boer

  op zich is de collectief strijdvaardige houding van de franse boeren te prijzen, FC zou raar staan te kijken wanneer hier in NL zó gereageerd werd. Aan de andere kant vind ik ze soms ook wel érg ver van de marktsituatie verwijderd. Zo denkt men in Bretagne al enige maanden hardnekkig dat ze er 10-15% quotum erbij gaan krijgen dit jaar!? En dat terwijl nota bene bij hen op de stoep in Fougeres nog de EG interventievoorraden poeder die 2 jaar geleden uit de markt genomen zijn liggen! Brussel wacht (terecht) nog even met die te verkopen vanwege het te fragiele prijsherstel. Om nog maar de zwijgen van bijvoorbeeld de uiterst gespannen situatie in de US waar door het gesexte sperma véél te veel melkvee is. Ook in F moet men nog leren een beetje over de grens te kijken.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.