Home

Achtergrond

Europese Unie wil duurzame biobrandstoffen

De EU wil meer biobrandstoffen verwerken in brandstoffen. EU-commissaris Oettinger stelt wel de eis dat deze brandstoffen op duurzame wijze zijn geproduceerd.

De Europese Unie is de op twee na grootste gebruiker van biobrandstoffen, na Brazilië en de Verenigde Staten. Van alle brandstof die door de Europese transportsector wordt verbruikt, is vandaag de dag amper 3 procent hernieuwbaar. Tegen 2020 moet dat aandeel ten minste 10 procent bedragen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor biobrandstoffen. Een aantal verplichte regels bepaalt dat het aandeel van 10 procent moet worden bereikt door het gebruik van duurzaam geproduceerde biobrandstoffen. Alleen die brandstoffen komen ook in aanmerking voor Europese steun.

Sinds midden juni heeft de Europese Commissie praktische voorschriften voor het duurzame gebruik van biobrandstoffen. Aan de hand van die voorschriften kunnen Europese ondernemingen en lidstaten van de EU de verplichte regels van de richtlijn inzake hernieuwbare energie in praktijk brengen.

Om beoordelen of biobrandstoffen in overeenstemming zijn met de Europese duurzaamheidsregels, is het cruciaal dat de oorsprong van gewassen precies is na te gaan. Ze mogen niet afkomstig zijn van beschermde natuurgebieden, primair woud, onlangs ontboste gebieden, drooggelegd rietland, wetlands of gebieden met een hoge biodiversiteit. Een bos omhakken om op die plek een palmolieplantage aan te leggen is volgens de Commissie duidelijk in strijd met de EU-eisen op het vlak van duurzaamheid.

In de komende maanden zullen we duurzame biobrandstoffen verder onder de aandacht brengen. Op dit moment analyseren we het effect van de productie van biobrandstoffen op het indirecte landgebruik. Tropisch woud omhakken om de vrijgekomen grond eerst te gebruiken voor landbouw en later pas voor de productie van biobrandstoffen, bijvoorbeeld, is een manier om het verbod op houtkap te omzeilen. De resultaten van de studies worden eind dit jaar verwacht. Daaruit zal blijken of we de wetgeving moeten aanpassen.

Günther Oettinger is Europees commissaris voor energie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.