Home

Achtergrond 3 reacties

Emissie-eisen stallen verder aangescherpt

Het kabinet wil de emissie-eisen voor varkens- en pluimveestallen verder aanscherpen.

Voor stallen voor melkvee en vleeskalveren worden per ministerieel besluit (in de AMvB-huisvesting) emissie-eisen geformuleerd.

Dat zijn enkele van de maatregelen voor de agrarische sector, die staan opgesomd in de voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die minister Gerda Verburg (LNV) namens het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd. De PAS is bedoeld om de problemen met stikstof en ammoniak, met name rond Natura 2000-gebieden, op te lossen.

De aanscherping van de eisen betekent concreet dat bij de bouw van nieuwe stallen de ‘best beschikbare techniek’ (BBT+) moet worden aangehouden. Voor bestaande stallen komt er een overgangstermijn.

Daarnaast zet het kabinet in op emissiebeperking door verbeteringen door te voeren bij het uitrijden van mest (mestinjectie op bouwland) en door voermaatregelen.

Door alle maatregelen kan naar schatting een emissiedaling van 10 tot 14 kiloton gerealiseerd worden in 2030, een daling met 20 procent ten opzichte van 2010. Het al vastgestelde beleid leidt tot een daling van 9,3 procent, zo is becijferd.

In de definitieve PAS, die eind dit jaar klaar moet zijn, wordt ook de ontwikkelruimte aangegeven voor de sectoren landbouw, verkeer en industrie. Nu is al wel duidelijk dat grote infrastructurele projecten (vastgelegd in het zogeheten MIRT) doorgang moeten vinden. Lokale projecten en handelingen kúnnen ook in de PAS worden opgenomen. In dat geval hoeft er geen passende beoordeling meer te worden uitgevoerd voor stikstofeffecten op natuur.

De kosten van de maatregelen moet ten dele worden betaald door de provincies, via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Hierdoor komt voor andere doelen in het ILG minder geld beschikbaar.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Bert

  En de melkveehouderij, de grootste bron, blijft weer buiten schot?

 • no-profile-image

  Prachtige techniek

  Koeienboeren zijn toch wat slimmer. De ontwikkeling in de melkveehouderij staat sinds 1983 (superheffing) volledig stil. Varkenshouders, NVV en LTO, laten met veel genoegen allerlei luchtwassers e.d. onderzoeken op Sterksel, enz., vaak nog op eigen kosten. Op beurzen en open dagen bekijken ze deze likkebaardend van alle kanten. Vervolgens moeten ze ze ook slikken als verplichting op hun eigen bedrijf.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Er zit niets anders op dan rustig afwachten tot het gezonde verstand weer is teruggekeerd. Gezien het lage kennis- en denkniveau in dit land, kan dit nog wel even duren.

Of registreer je om te kunnen reageren.