Home

Achtergrond 1 reactie

Blijven boeren, ook zonder quotum

Het melkquotum wordt afgeschaft. De meeste boeren kijken alleen maar naar de negatieve aspecten van de afschaffing. Volgens HAS-student Marrit Borger liggen er juist kansen.

In 2015 is het zover, het melkquotum in Nederland wordt afgeschaft. Veel boeren denken dat dit negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Maar de ondernemers kunnen beter naar de positieve kant kijken. Nieuwe kansen zijn de toekomst voor de melkveehouderij.

Uit het onderzoek van het landbouweconomisch instituut (LEI) is gebleken dat tweederde van de huidige melkveebedrijven moeite zullen krijgen met het afzetten van hun melk wanneer de melkprijs 27 cent per kilo melk is. De verwachte fluctuatie van deze melkprijs is 25 procent. De melkveebedrijven die wel blijven, zullen gaan groeien en de totale melkproductie zal toenemen met 10 procent.

De melkveebedrijven die nu hun bedrijf zo efficiënt mogelijk managen, met een lage kostprijs, hebben een voorsprong. Volgens het onderzoek zal 35 procent van de kleine bedrijven verdwijnen en 8 procent van de grotere bedrijven.

Onder druk van de wereldhandelsorganisatie WTO worden de importtarieven verlaagd. Zo moet er een open wereldmarkt ontstaat. Door de importtarieven te verlagen zal de concurrentie vanuit het buitenland toenemen.

Voor Nederland, Denemarken en Ierland kan het goed zijn dat het quotum wordt afgeschaft, aangezien het hier al jaren vol gemolken wordt. Hierdoor kan daar straks meer geproduceerd gaan worden. In de andere EU landen wordt het quotum nog niet vol gemolken. Volgens het LEI zullen deze EU landen stabiel blijven met hun melkproductie.

Wanneer het quotum afgeschaft is, verwacht men een explosieve groei van individuele bedrijven. Bij deze groei, groeit de beschikbare landbouwgrond niet mee. Het gevolg hiervan is een mestoverschot. Onze visie is, dat er kansen gecreëerd kunnen worden met mestverwerking. Bijvoorbeeld mestscheiding. De dunne fractie bestaat vooral uit stikstof en de dikke fractie bestaat uit fosfaat.

De LTO-vakgroep Melkveehouderij vindt dat Brussel de regels moet aanpassen, zodat bewerkte drijfmest aangewend mag worden als kunstmest. Wanneer de kunstmest op het bedrijf zelf geproduceerd en aangewend kan worden, wordt de mineralenkringloop op het bedrijf gesloten en zullen er minder kosten op het bedrijf gemaakt worden.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Altijd en onder alle omstandigheden zijn er kansen. Of deze kansen leiden tot het verwachte resultaat is de >vraag<. Als de quotering is afgeschaft zullen er nieuwe / andere kansen voor de zuivel zich aandienen, maar of dit voor de veehouders een financieel en sociaal beter klimaat schept is afwachten. Dit suggereren de onderzoekers wel, maar dat hebben al zoveel van hun voorgangers gedaan en zie het huidige resultaat t.o.v. de voorspellingen. Glazenbol lezers zullen we altijd met de nodige argwaan tegemoet moeten treden.

Of registreer je om te kunnen reageren.