Home

Achtergrond 283 x bekeken

Bacterievuur controles van start

Naktuinbouw-medewerkers zijn gestart met de inspecties op bacterievuur in de omgeving van boomkwekerijbedrijven.

Zestien medewerkers van het team Keuringen boomkwekerijgewassen van Naktuinbouw controleren jaarlijks van 1 juli tot 1 oktober het openbaar groen in de omgeving van boomkwekerijbedrijven (bufferzones) op de aanwezigheid van bacterievuur (Erwinia amylovora).

Er worden twaalf van deze bufferzones gecontroleerd. Als er binnen de bufferzones bacterievuur wordt aangetroffen, beperkt dit het handelsverkeer voor de boomkwekerijen. Dit kan grote economische schade betekenen. Met het controleren op aantastingen van bacterievuur en het naleven van maatregelen kan dit worden voorkomen.

In de Nederlandse regelgeving staan maatregelen die verspreiding van bacterievuur in de bufferzones in Nederland moeten voorkomen. Hierdoor blijven bomen en planten uit deze gebieden verhandelbaar naar gebieden binnen de Europese Unie met dezelfde status. Deze bufferzones zijn wettelijk vastgelegd. Het aanplanten van een aantal voor bacterievuurgevoelige planten, zoals wilde meidoorn (Crataegus), is binnen deze gebieden verboden. Buiten de zones is bestrijding van bacterievuur niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang bij om besmette planten te verwijderen en te vernietigen om aantasting op productiepercelen te voorkomen. Meer informatie over de bufferzones is te vinden op de website van Naktuinbouw.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.