Home

Achtergrond

Aantal varkens in Zuiden groeit met 9 procent

Het aantal varkens in regio Zuid is toegenomen. Dit komt door de landelijke handel in varkensrechten in 2008 en 2009.

Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. In Noord-Brabant en Limburg waren in 2007 4,9 miljoen varkensrechten geregistreerd. In juni 2010 zijn dit er 5,3 miljoen. Dit komt overeen met een toename van 9 procent. In de regio Oost (Gelderland, Overijssel en Utrecht) nam het aantal varkens met 11 procent af van 3,2 miljoen in 2007 tot 2,9 miljoen in 2010. In de rest van Nederland liep het aantal varkensrechten terug van 726.000 in 2007 naar 642.000 in 2010, een daling van 11 procent.

Het aantal varkens in de verschillende regio’s was in de periode tot 2007 stabiel. Door de compartimentering in het rechtensysteem konden deze rechten alleen binnen Noord-Brabant en Limburg verhandeld worden. De compartimentering werd op 1 januari 2008 opgeheven, waardoor de rechten landelijk verhandelbaar werden. De compartimentering werd in april van dit jaar weer opnieuw ingevoerd.

De toename van de varkensconcentratie in het Zuiden heeft met name in het eerste jaar van vrije handel plaatsgevonden. In 2008 nam het aantal varkens met 6 procent toe. In de jaren daarna steeg het aantal jaarlijks met 1,5 procent. De afname in de regio Oost verliep iets constanter: in het eerste jaar (2008) daalde het aantal rechten met 7 procent, gevolgd door 3 procent en 2 procent in 2010.

Noord-Brabant telt met 4,1 miljoen varkensrechten de meeste dieren, gevolgd door Gelderland met 1,5 miljoen en Limburg met 1,2 miljoen rechten. In beide provincies is dit 9 procent meer dan in 2007. Ook Overijssel heeft met 1,1 miljoen varkensrechten meer dan een miljoen varkens op stal, daar is het aantal sinds 2007 echter met 9 procent gedaald.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.