Home

Achtergrond 443 x bekeken 2 reacties

ABS klaagt wanpraktijken Belgische slachthuizen aan

Het Belgische Algemeen Boerensyndicaat (ABS) hekelt de wanpraktijken die in sommige slachthuizen in België plaatshebben omdat steeds meer veehouders bij het syndicaat aankloppen met klachten over de werkwijze van slachthuizen.

"Indien in slachthuizen de wettelijke richtlijnen omtrent karkasclassificatie en afsnijdingen niet gerespecteerd worden, kost dat de veehouder veel geld", zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme legt uit dat de classificatie en controle van karkassen in slachthuizen onder toezicht van de overheid gebeurt en op een manier die als objectief kan worden beschouwd. In de slachthuizen zijn classificeerders aan de slag die de gegevens doorspelen aan de Interprofessionele Vereniging van het Belgisch Vlees (IVB). De classificeerders worden opgeleid en ondersteund door de Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit Gent, die onafhankelijk van producenten, overheid of slachthuizen werkt en gerespecteerd wordt door alle betrokkenen.

Het IVB is samengesteld uit beroepsverenigingen van de toelevering en de productie, uit slachthuizen en de detailhandel. Volgens Vandamme fungeert het IVB als overlegplatform voor alles wat in de sector gebeurt, werkt het behoorlijk goed en heeft het een belangrijke rol te spelen als onpartijdige rapporteur aan de bevoegde overheidsadministratie.

Tot dusver geen probleem, maar Vandamme meent dat bij de reactie op de rapporten van het IVB het schoentje begint te wringen. Vandamme hekelt dat er bitter weinig wordt gedaan met de klachten of opmerkingen die worden doorgegeven. Zo heeft het ABS onder meer weet van klachten omtrent het niet of zeer laattijdig doorgeven van slachtresultaten, het stelselmatig manipuleren van classificeerders, het versnijden van dieren voor de wettelijke wachttermijn verstreken is en het onterecht afsnijden van bepaalde delen.

"Die opmerkingen worden doorgegeven met de trein der traagheid of zelfs helemaal niet behandeld, terwijl het net heel belangrijk is dat er onmiddellijk opgetreden wordt", aldus Vandamme. Iedere overtreding in een slachthuis - zoals onterechte afhoudingen, onjuiste classificaties of afsnijdingen die gebeuren voor het wettelijk mag - heeft een negatieve financiële weerslag voor de veehouder.

Om haar vraag kracht bij te zetten, rekent het ABS voor dat als per geslacht varken één euro, het equivalent van iets minder dan een kilo vlees, in de verkeerde zakken belandt, varkenshouders over het hele jaar 2009 voor 9.586.000 euro bestolen werden. Ook bij de runderen vreest het ABS voor een miljoenenverlies voor de veehouders door verschillen in gewichten die na tegencontrole soms oplopen tot meer dan 30 kilo per karkas.

"Dergelijke praktijken die schering en inslag zijn in sommige slachthuizen moeten zonder uitstel ophouden", zegt Vandamme. "Wij vragen daarom dat ook de slachthuizen de gedragscode voor goede relaties tussen aanbieders en afnemers zouden naleven". Het ABS roept ook de regionale en federale overheid op om hun verantwoordelijkheid te nemen om tot een objectieve en vooral correcte vergoeding te komen voor het geleverde werk van de veehouders-producenten.

Ook Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche hekelde eerder al dat de slachthuizen weigerden om op de vraag van minister-president Kris Peeters in te gaan om mee rond tafel te zitten en afspraken te maken over prijsinformatiesystemen in de varkenshouderij.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  groot slachtvee inkoper die er volgens zijn inkope

  een 45 jaren geleden werden er excursies georganiseerd en bezichtigingen door veehouders naar slacterijen in nederland.er zijn al een jaar of wat geleden kalveren in stallen gevogd door een camera.
  de weging van geslachte koeien en stieren gebeurd neem ik aan ook in de huidige slachterijen electronisch.hier zou best een camera op mogen gericht staan zodat de leveranciers direct hun gewichten van de geleverde dieren via internet/computer thuis konden aflezen.nee geen excursie meer geen veemarkt meer en de slachting en weging binnen de poorten en een week daarna krijgen wij de gewichten van de geleverde dieren pas.(van een heel groot consern)en de gewichten en weging zijn steeds heiliger geworden voor deze alles overnemende consern.

 • no-profile-image

  joost

  Klopt. Een van de voorbeelden is het slachthuis van Anderlecht. Daar kunnen vleesgroothandelaars de runderkarkassen nog een ommetje laten maken om extra te ontvetten,keizersnede uitsnijden,...Dit is al jaren zo. Als er dan toch cotrole is,ziet men dan niet dat dit stuk EXTRA slachtlijn overbodig is en men al jaren terug verplicht had moeten laten verwijderen.Ik heb de indruk dat de controles bij de veehouders grondiger gebeuren!

Of registreer je om te kunnen reageren.