Home

Achtergrond 329 x bekeken

Zorgen personeel Weyl over pensioenen

Werknemers van het failliete Weyl en FNV Bondgenoten maken zich ook zorgen over tekorten bij de pensioen- en VUT-opbouw en over de overbrugging van een overgangsregeling voor ouder personeel.

Een akkoord over het aanzuiveren van ontstane tekorten was aanstaande, maar werd doorkruist door het faillissement van Weyl. Dat kwam volgens personeel en bonden direct na een inval van de Belastingdienst bij een van de vestigingen van Weyl.

Probleem was dat Weyl wel steeds premies heeft ingehouden van de werknemers, maar die niet volledig heeft afgedragen aan de fondsbeheerder. Weyl had daarbij een ontheffing van afdracht aan de bedrijfstaksfondsen omdat het een eigen pensioen- en VUT-regeling had, die op papier voor 95 procent gelijkwaardig was. In de praktijk bleek dat anders omdat de directie middelen had ontrokken aan de fondsen. FNV Bondgenoten wil de ontbrekende fondsen nu alsnog uit het faillissement halen, omdat het om "diefstal van werknemersgeld" gaat, stelt FNV-bestuurder John Klijn. Verhalen dat de ondertekening van een overname-overeenkomst tussen Vion en de curatoren van Weyl aanstaande is, zoals personeelsleden is medegedeeld, lijken niet te kloppen.

De werknemers van Weyl zijn ongerust dat een akkoord met Vion heel veel vaste werknemers definitief hun baan zal kosten. Van de 650 oorsponkelijke werknemers bestonden er ruim 200 uit buitenlandse (vooral Oost-Europese) inleenkrachten. Van de ruim 400 vaste arbeidsplaatsen blijven er na de overname door Vion misschien nog maar 100 tot 125 over voor de oorspronkelijke vaste personeelsleden van Weyl, is de vrees.

Vion wil in totaal tussen de 200 en 250 arbeidsplaatsen behouden, maar de helft van de banen zou het zelf willen invullen. Met eigen of ingehuurd flexibel personeel, zo heeft Klijn begrepen.

De verwachting is verder dat de twee Duitse vestigingen van Weyl tenslotte worden gesloten. Vion zou zeker de activiteiten rond slacht en afzet van rosékalfsvlees overeind willen houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.