Home

Achtergrond 418 x bekeken

Zoektocht naar alternatieve medicijnen

De biologische varkens- en pluimveehouderij hebben behoefte aan goede alternatieven voor chemische medicijnen.

Dat concluderen onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research in een rapport over het dierenwelzijn in de biologische veehouderij.

De onderzoekers stellen vast dat als de biologische varkenshouderij chemische medicijnen weert, de dieren verhoogd risico hebben op leverschade die wordt veroorzaakt door spoelwormen. De onderzoekers stellen dan ook dat er een grote behoefte is aan goede alternatieven voor chemische middelen.

In de biologische pluimveehouderij hebben de koppels leghennen meer uitval dan gangbare koppels. Dat hangt samen met de hogere infectiedruk. Ook hier moet de sector daarom werken aan alternatieve geneesmiddelen.

Longaandoeningen komen vaker voor bij biologische varkens. Volgens de onderzoekers van Livestock Research is dat terug te voeren op de hoge stofniveau’s in de stallen en het vaker mengen van dieren van verschillende tomen.

De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat de biggensterfte door doodliggen door de vrijlopende moederzeug in de biologische sector is toegenomen de afgelopen drie jaar. De onderzoekers denken dat dit probleem voor een deel op te lossen is via de fokkerij, de omstandigheden in de uitloop en de voeding van de zeugen.

Een belangrijk aandachtspunt voor de biologische pluimveesector is de voeding van de dieren. Als vanaf 1 januari overgeschakeld moet worden naar volledig biologisch voer, bestaat de kans dat er problemen optreden met de eiwitvoorziening.

Behalve een verbetering en optimalisatie van de voersamenstelling denken de Wageningse onderzoekers dat ook het gebruik van pluimveerassen die beter tegen suboptimale voeding kunnen een deel van het probleem op kan lossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.