Home

Achtergrond 217 x bekeken

Windenergie hoort bij duurzaamheid

Windenergie is goedkoop en geeft zekerheid, schrijft Jaap Warners in een open brief aan VVD'er Mark Rutte.

Meermalen heeft u, heer Rutte, aangegeven te willen stoppen met het stimuleren van duurzame energie. Daarbij verwijst u nadrukkelijk naar windenergie met de oneliner 'Windturbines draaien op subsidies'. Oneliners zijn kort door de bocht. Het beeld dat u oproept is onvolledig en slecht voor de toekomst van de Nederlandse energievoorziening en burger. Een goed energiebeleid reikt verder dan de verkiezingen en de komende kabinetsperiode.

De SDE voor wind op land is geen subsidie. Het is een bijdrage om een gelijk speelveld te krijgen met conventionele vormen van elektriciteitsopwekking, zodat eerlijke concurrentieverhoudingen ontstaan. Verschillende maatschappelijke kosten voor elektriciteit uit kolen en gas worden namelijk niet in de prijs verrekend. Deze verborgen kosten, waarvoor we met z’n allen wel betalen, bedragen 2 tot 4 cent per kWh, vergelijkbaar met de hoogte van de SDE voor wind op land.

Als deze kosten in rekening worden gebracht bij de elektriciteitsopwekking uit fossiele brandstoffen en kernenergie, is elektriciteit van windturbines op land nu al concurrerend met elektriciteit uit nieuwe gas-, kolen of kerncentrales. Een SDE-bijdrage is dan niet nodig. De prijs van fossiele brandstoffen zal stijgen; de wind blijft gratis.

De vorige regering zette sterk in op het stimuleren van windenergie en energie uit biomassa. Het zijn de werkpaarden van de duurzame energie, omdat hiermee op korte termijn veel duurzame kWh te realiseren is tegen lage maatschappelijke kosten. Met de euro’s voor windenergie, wordt per euro meer duurzame energie opgewekt dan met veel andere vormen van duurzame energie. Ook in de toekomstige elektriciteitsvoorziening gaat het altijd om een mix van vormen van elektriciteitsproductie.

De samenwerkende milieuwerkgroepen van zeven politieke partijen, waaronder de VVD, zijn net als de NWEA voor volledig duurzame elektriciteit in 2050. Als goedkoop alternatief is windenergie daarbij absoluut noodzakelijk, mede ingegeven door leveringszekerheid. Door nu te investeren in windenergie op land en op zee worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen die opraken, duurder worden en meer uit politiek instabiele regio’s komen.

Jaap Warners is voorzitter van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), die morgen mede-organisator is van de van debatten op De Winddag in Lelystad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.