Home

Achtergrond 297 x bekeken 22 reacties

'Wageningen is deel van probleem én oplossing'

Wageningen Universiteit moet voorop gaan bij de ontwikkeling van een beter product van de boer.

Alleen met een beter product kan de boer een dam opwerpen tegen het kortetermijndenken van de consument, stelt Wagenings hoogleraar transitiestudies Jan Douwe van der Ploeg.

In een interview met de Volkskrant en eerder in een opiniestuk in NRC Handelsblad zegt Van der Ploeg samen met zijn collega’s Paul Struik (gewasfysiologie) en Gatze Lettinga (milieutechnologie) dat WUR deel uitmaakt van de problemen die door de veehouderij worden veroorzaakt. De uitstoot van broeikasgassen, vermesting, het verlies aan biodiversiteit, de vervuiling en de uitputting van hulpbronnen worden door de hoogleraren toegeschreven aan de veehouderij.

Volgens de hoogleraren, die eerder een manifest tegen de vleesindustrie ondertekenden, is er kortsluiting ontstaan in de relatie tussen boer, burger en overheid. De landbouwwetenschap heeft zich te veel ingezet om de productie te vergroten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jasper

  in de toekomst zord er toch een voedseltekort voorspelt...... zo krijgen die weteschappers gelijk

 • no-profile-image

  Boer

  Die 2000 Euro is een investering die zo weer is terugverdiend. Maar stel dat jullie ook een LTO achtig iets hadden, dan zat er vast wel een paar miljoen aan ledengeld in de rekening. Dan hebben de belangenbehartigers alleen nog maar een flinke trap onder de kont nodig van hun werkgevers als teken dat het tijd is om aan het werk te gaan.

 • no-profile-image

  Boer

  Ok Kritische lezer. Gaan jij en je rechtsbijstandsverzekering je opofferen voor recht en gerechtigheid of laat je het net als je colega's lijdzaam over je heen komen? Is het mischien de bedoeling dat iemand anders de kar gaat trekken?

 • no-profile-image

  Boer

  Kritische lezer niet meer zeuren. Begrijp me niet verkeerd maar veel boeren zijn het met je eens. Begin een actiegroep tegen de corupte mestwetgeving. Open een bankrekening waarop ieder lid zeg maar 2000 Euro stort. Als je duizend leden hebt heb je al twee miljoen in je rekening om specialisten en een raadsman in te huren. Daarna ga je de wet overtreden en laat je je voor het gerecht slepen. En daar pak je ze. Het was mooi geweest als jullie boeren net als LNV een soort LTO hebben die achter boeren belangen aan kijkt. Dan kon het allemaal zo veel simpeler en sneller en was dat varkentje zo gewassen.

 • no-profile-image

  Chefke van Oekel

  In 1983 is het ministerie van Landbouw door toedoen van Pieter Winsemius opgesmukt met getalsmatig een meerderheid aan mensen van WVC. Mensen met een oog voor natuur. Wel oogkleppen op, want je kon vanaf toen niet meer praten over landbouw of je werd op een zijspoor gezet op het ministerie.
  Actie is reactie. Na de 2e wereldoorlog was er alleen maar aandacht voor produktie bij het ziekelijke af. De WVC mannen hebben de landbouwzaak laten kantelen.
  Ook nu is er sprake van overdrijving. Het geld wordt over de balk gesmeten en er wordt ziekelijk ingezet op het koste wat kost realiseren van natuurgebieden. De € miljarden leiden tot kapitaalvernietiging van landbouwgronden, dat ook in feite natuur is. De natuurwinst is gering maar het kost een berg. En dat geld vloeit maar uit de staatskas of de provinciekas. En de burger ziet zijn financiële situatie achteruit hollen.
  Midden jaren negentig is de financiering van het ministerie LNV drastisch gewijzigd. Veel kapitaal richting Wageningen. Heel veel mensen van MBO en HBO niveau zijn geloosd en vervangen door academici van Wageningen. Al het onderzoek is gecoördineerd vanuit Wageningen, zowel organisatorisch als financieel. Geld van LNV loopt via Wageningen en komt dan beschikbaar voor de agrariër. Veel onderzoek is papierenwerk. Samenstellen van rapporten, waar totaal geen praktijkonderzoek aan te pas komt.
  De naam van de professor eronder en klaar is Klara.
  Zo gaat enorm veel geld van de landbouw naar niet agrariërs. En daar vallen ook de nieuwe grondbezitters/beheerders onder. De nieuwe natuur kost natuurlijk veel meer dan dat een boer dat zou onderhouden. Maar ja, die heeft in het verleden daar geen vergoeding voor ontvangen. En de nieuwe beheerders kunnen niet zonder een voortgaande stroom van geld in hun richting vanuit Brussel en Den Haag. En als dat niet genoeg is dan weten ze handig in te spelen op de burger via televisie programma's waar ze veel donateurs mee weten te winnen. Maar het geld moet wel jaarlijks binnenkomen om de natuur te beheren. Lukt dat niet dan is men geleidelijk maar zelf ondernemer gaan spelen met bosbouw, houden van wilde dieren, betalen voor verplichte rondleidingen van voor publiek afgesloten terreinen. Tja, je betaalt dubbel. Eerst met belastinggeld wordt een gebied gekocht en daarna moet je betalen om erin te mogen. Nog even en dan komt er een bordje dat we in België veel zien. Verboden toegang Privaat.

  Het moge duidelijk zijn dat Wageningen een kenniscentrum is geworden waar alle onderzoeksgeld naar toegaat, dik betaalde academici rapporten schrijven en zelfs het praktijkonderzoek voor landbouw, tuinbouw, natuur en visserij aansturen. Zonder daarbij in de verdrukking te komen tegengestelde belangen te dienen. Nee, WUR is een politiek niet gestuurde organisatie, die zeer objectief werkend is.
  Maar problemen worder er ook veroorzaakt: Natura 2000, mestwetgeving, milieuwetgeving en nog een paar anderen. Zolang men dieper kan graven is een oplossing niet mogelijk en blijft er geld naar Wageningen vloeien. Onderzoek is nodig, om een gefundeerd antwoord te vinden op alle problemen.
  Wageningen is een waterhoofd voor de Nederlandse landbouw. Het kost verschrikkelijk veel, maar dan heb je ook wat.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Het grootste deel van de hoogleraren heeft geen kennis van de materie. Klopt, Henk uit Lievelde. Het grappige is dat Wageningen dat ook niet heeft. Onbegrijpelijk dat de idiote mestwet(ten) nog steeds bestaan. Deze wet(ten) zijn gebaseerd op het gelijkwaardig optellen van ongelijkwaardige grootheden, met alle gevolgen vandien. Ook het gelijkwaardig optellen van verschillende processen is geen enkel probleem voor deze "topuniversiteit". Vandaar de conclusie van het "wetenschappelijke licht" Martin Scholten, dat intensieve veehouderij veel beter is voor het milieu dan extensieve, kleinschalige veehouderij. Alleen in een land dat uitblinkt in achterlijkheid kan zoiets jaren bestaan, met alle gevolgen vandien (die overigens ontkend worden).

 • no-profile-image

  henk

  Het is toch eigenlijk een schande dat de pers (in dit geval het agrarisch dagblad notabene) als een hoogleraar iets zegt suggereren dat alle hoogleraren het hiermee eens zijn en dat de suggestie wordt gewekt dat alle hoogleraren het manifest hebben ondertekend.

  Mensen van de pers, wordt eens bewust van het feit dat het manifest door een klein deel van de hoogleraren is ondertekend waarvan het grootste deel niet eens kennis over deze materie heeft. Veel mensen gaan hierdoor verbanden zien die er niet eens zijn.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Het probleem is nu juist, Boer knap ver weg, dat boeren alles zo lijdzaam over zich heen laten komen. Ik probeer ze juist wakker te schudden. Helaas zonder succes tot nu toe. Ik vraag me af hoe dit toch mogelijk is. En 2000 euro... dat is nogal wat! De meeste boeren kunnen dit niet eens missen!

 • no-profile-image

  koetje

  De kop van dit artikel zegt genoeg,eerst mee helpen de Nederlandse ballon tot barstens vol op te blazen en nu mee willen helpen om de ballon zo rustig mogelijk weer leeg laten lopen.Tja zo houd je jezelf wel aan het werk,Wageningen wil graag zijn eigen inkomsten veiligstellen.

 • no-profile-image

  gert

  Wageningen slokt miljarden zgn. landbouwgeld op,veel hoogleraren boven de Balkenendenorm en dan maar kritiek hebben op de boeren !!!!

 • no-profile-image

  doorgeleerd

  het grootste probleem van Jan Douwe is nestvervuiling. Bovendien is hij al jaren over de houdbaarheidsdatum.

 • no-profile-image

  Han

  @Boerke, Zuidoost. Er zijn 2 manieren van concureren en wel 1) Op prijs en niet meer, 2) op kwalitiet. bij deze laatste mag de prijs hoger zijn, telt in eerste instnatie de >kwaliteit< en is de prijs van 2de orde.
  Op prijs zal de West Europese landbouw altijd een verloren strijd voeren, dus ga voor kwaliteit.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Knap ver weg, het probleem is nu juist die (Z)LTO zelf. Deze heeft de mestwet erdoor gedrukt bij het ministerie. (gehoord van een ambtenaar). Het ministerie wilde er eerst niet aan maar het gebeurde toch. Ik vermoed dat er tegenover heeft gestaan dat LTO niet moeilijk zou doen bij de aanwijzing van natuurgebieden, er zelfs aan mee zou werken. Want niet zo gek veel later begon de LTO enthousiast met het aanwijzen en verdedigen van de natuurgebieden. (Hun eigen leden werden gewoon opgeofferd). Nu die mestwet in de praktijk zo'n enorme bende is, kan niemand daar meer iets mee. LNV en LTO hebben elkaar nl. in een houdgreep.

 • no-profile-image

  boerke

  Met het vrije marktdenken zullen we toch wel met onze buitenlandse collegas moeten kunnen concurreren anders maken de supermarktinkopers zo korte metten met ons en wie onderhoud het landschap dan nog? Stelletje niet nadenkende partij van de dieren steuners en sojavleessteuners!! Want die ppartij voor de zogenaamde dieren heeft een doel, het vriendje van mevrouw thiemme aan een nog dikkere boterham helpen met zijn sojavlees en projektontwikkeling!!!

 • no-profile-image

  groeten uit

  laten we de sekttelijder van der ploeg gauw zijn topsalaris afpakken voor dat er nog meer volgelingen komen die alleen zelf vernietiging tot doel hebben als iederland stop met exporteren van voedsel waar het nu gebeurt dan verhongert 50 % van de weereld bevolking O wat is van der ploeg toch duurzaam bezig de profeet

 • no-profile-image

  van der ploeg denk

  van der ploeg in sahara woestijn groeit geen gras en geen graan daar kun je dus ook geen koeien laten grazen toch wonen daar mensen die kunnen alleen leven van voedsel inporten dus moeten er landen zijn die voedsel exporteren zo als nederland nu doet wat is hier nu optegen

 • no-profile-image

  een zuidelijk zandboertje en kind van een

  Wageningen heeft de afgelopen 60 jaren veel goeds gedaan en bijgedragen aan de ontwikkeling en kennis van renderender landbouwproductie methode met toch nog zo min mogelijk schade aan de omgeving.Je moet dit zien als een fabriek dat heel goede wapens maakt en daar met grote letters op zet niet gebruiken.
  Doordat deze bestaan worden zij vroeg of laat door iemand gebruikt en de gevolgen waren zo niet bedoeld.
  Zo is het ook met de primaire productie een beetje gegaan.
  wij waren producenten en de voorstanders van liberalisatie en voor de wereldmarkt te moeten produceren waren de turbo aanjagers van het huidige overgekookte systeem.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Sorry? De overheid voert een niet kloppende wetgeving in die velen dupeert en als je het daar niet mee eens bent moet je maar emigreren? Dat is wel erg simpel zeg! Wie zegt trouwens dat ik me erbij heb neergelegd? Je weet niet half wat er achter de schermen gebeurt. Ik wil alleen graag dat mensen opkomen voor hun rechten, want waar blijven we anders in dit land als dit allemaal zomaar kan. Ik zal dit verhaal dus blijven vertellen omdat ik het belangrijk vind dat we weer een fatsoenlijk en beschaafd land worden, zoals we dat ooit waren. Met een deugdelijk bestuur, eerlijke en onafhankelijke rechtspraak en niet met het bananenrepubliek-gehalte wat nu de boventoon voert. Als jij daar moeite mee hebt, dan is dat jouw probleem. Niemand dwingt je toch om mijn berichten te lezen? Sla ze gewoon over!

 • no-profile-image

  Taco

  Kritische de boeren die jij bedoeld lezen dit forum niet. Ze zijn het gekakel moe. De echte boeren lezen de nieuwe oogst.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Knap, kun je lezen of niet?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Taco, de "echte" boeren die de Nieuwe Oogst lezen zijn dus LTO-lid. Zie je nu werkelijk na al die jaren nog niet waar die lui mee bezig zijn?

 • no-profile-image

  Boer

  Kritische Lezer, ik begrijp niet dat je hier je verhaal doet als je niet van plan bent iets te ondernemen. Je denkt zelf dat er toch niets meer aan te doen is. Dan is het beter om je er bij neer te leggen of je zou de ergernis uit de weg kunnen gaan door te emigreren. Ik wens je succes.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.