Home

Achtergrond 273 x bekeken

Vrijwillige ruilverkaveling leidt alsnog tot vrijstelling

Omdat de Dienst Landelijk Gebied, namens de minister van Landbouw, ingestemd heeft met de ruilovereenkomst is de vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing. Dit is de kern van een recente uitspraak van de rechtbank Leeuwarden.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbende exploiteert een agrarisch bedrijf. Overeenkomstig een ruilverkavelingsovereenkomst is aan belanghebbende een boerderij met ligboxstallen en land toebedeeld. Kort voor de overdracht is door de Dienst Landelijk Gebied, namens de minister van Landbouw, ingestemd met de ruilovereenkomst, nu het gaat om een bedrijfsoverdracht. Daarbij is aangegeven dat de notariële kosten van de overdracht, voor wat betreft de gebouwen, niet door het Rijk worden vergoed.

In geschil is of de transactie is vrijgesteld voor de overdrachtsbelasting. Volgens de inspecteur kan de (vrijwillige) ruilverkavelingsovereenkomst slechts op grond van begunstigend beleid voor vrijstelling in aanmerking komen. Daarvan kan in casu, aldus de inspecteur, geen sprake zijn nu de notariële kosten niet gesubsidieerd worden.De rechtbank is van oordeel dat de instemming betekent dat de overdracht valt onder de Landinrichtingswet en dat belanghebbende een beroep kan doen op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De omstandigheid dat de notariële kosten niet worden gesubsidieerd doet daaraan niet af. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: rechtbank Leeuwarden 28 januari 2010, 07/00877, LJN BL9962

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.