Home

Achtergrond 1 reactie

Verburg eens met zuivelrapport

Minister Gerda Verburg is ingenomen met de voorstellen voor het toekomstig EU-zuivelbeleid, die de High Level Group (HLG) deze week heeft gepresenteerd.

Dat heeft een woordvoerster van de minister desgevraagd verklaard. Verburg is vooral blij met de opmerking van de HLG dat de verruiming van de quota in de aanloop naar 2015 (als de quota worden afgeschaft) moet doorgaan. Ze is het eens met de extra inzet op innovatie en onderzoek, die de HLG bepleit.

Nederland had bezwaren tegen het concept-rapport dat de HLG eerder had neergelegd. Deze zijn volgens de woordvoerster weggenomen. Nederland verzet zich onder meer tegen een wettelijke verplichting voor melkveehouders en afnemers om schriftelijke contracten af te sluiten. Volgens Verburg is dat aan de private partijen zelf.

In het eindrapport staat nu dat de Commissie een handreiking kan opstellen voor dergelijke contracten. De mogelijkheid voor lidstaten om deze te verplichten, heeft de HLG in het midden gelaten.

Ook is de landbouwminister er geen voorstander van om de zuivelsector uit te zonderen van de EU-mededingingsregels. Deze regels bieden al mogelijkheden om binnen bepaalde grenzen (prijs) afspraken te maken. Bovendien zou het een precedent scheppen.

Naast Nederland vinden ook Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken en Tsjechië dat de huidige mededingingsregels afdoende zijn.

Administrator

Eén reactie

  • jocox

    High Level Group is garantie voor lagere prijzen en dientengevolge verdere afbraak van boerenstand en platteland.Voorstellen om macht van de supermarkten ( door invoeren van minimumprijzen voor food ofwel verbod om food onder de kostprijs te mogen inkopen en verkopen )ontbreekt. Wederom is de individuele boer degene die het gelag zal betalen.Dus High Level Group is wederom sponsor van de grootmachten ( die kennelijk prima kunnen lobbyen in Brussel).

Of registreer je om te kunnen reageren.