Home

Achtergrond 599 x bekeken 47 reacties

'Veehouderij heeft enkel kans met ander concept'

De veehouderij heeft in Nederland echt nog wel toekomst, maar alleen als de veehouders totaal andere concepten gaan hanteren.

Dit zei hoogleraar Dier en Samenleving Elsbeth Stassen gisteren op het bondscongres van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV).

Niet alleen de manier van houden moet anders, ook het niveau van welzijn moet hoger en de ketens moeten anders worden georganiseerd, zei ze. Als voorbeeld van een gedeeltelijke verandering ten goede noemde Stassen de vrijloopstallen. Aan zo’n manier van houden kleven nog wel tal van praktische bezwaren, zoals het probleem van het uitmesten van dergelijke stallen.

Toch betekenen zulke stallen een grote vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn. Dat is een probleem in met name de nu gangbare stallen en vaak ook in de megastallen die momenteel zo sterk onder vuur liggen. Daar hebben dieren veel ruimte voor natuurlijk gedrag verloren en dat is iets waar de consument aanstoot aan neemt, stelde Stassen.

Ook zou de veehouderij goed moeten onderzoeken wat andere kritische succesfactoren zijn. Stassen vroeg zich af waarom bijvoorbeeld geen enkele burger aanstoot neemt aan het feit dat de biggensterfte in de biologische veehouderij boven de 16 procent ligt tot aan het moment van spenen, terwijl iedereen valt over de bijna 12 procent biggensterfte in de gangbare varkenshouderij.

Ze weet ook dat de consument in haar weerzin tegen de grootschalige veehouderij wordt aangemoedigd door kritische dieren- en milieu-organisaties. Toch loont het volgens haar de moeite of er meer succesfactoren zijn waar de biologische houderij nu van profiteert en de gewone veehouderij niet.

Publicist Dick Veerman sloot deels aan bij de opmerkingen van Stassen. Zijn pleidooi was dat de veehouderij minder grootschalig en minder eenvormig moet worden. Bedrijven en producten moeten volgens hem meer onderscheidend worden, en soms kleinschaliger. Bij zo’n aanpak is volgens hem ook een extra marge mogelijk.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Mag het ook in het Nederlands??

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Spontaan opgemerkt vind ik dat Elsbeth Stassen nogal wat spijkers op z'n kop slaat!!!... Morgen kom hier op terug.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Burger, ik vertelde bij de Ned. Bond voor Veehandelaren gisteren dat de boer maar moet vergeten dat de overheid regulerend gaat optreden. Voor er een misverstand ontstaat: ik ben voor marktregulering. Maar het zal niet gebeuren. Het is handelspolitieke zo complex terwijl de gevolgen vh ontbreken van regulering op lange termijn door politici niet gezien en niet begrepen worden, dat het niet zal gebeuren. Het onmogelijke zal dus toch moeten gebeuren: het moet van de agrisector zelf komen. Dat kan alleen maar door dat andere product RELEVANT te maken. Comfortclass, Rondeel, geïntegreerde varkens-, vis- en tuinbouw beschouw ik niet als Ot & Sien. Ik schaar ze onder de concepten met 'multivolume'. Altijd, en ook gisteren, krijg ik dan te horen: 'u bent romantisch en gelooft te veel in niches; die helpen ons niet.' Het is dan ook zinloos om er nog heel veel langer over te praten. Het moet gedaan worden met mensen die het aandurven. Dat mag en moet met steun gebeuren, want er is sprake van een marktfalen: ondernemers kunnen het moeilijk realiseren en de marktverhoudingen maken het niet gemakkelijk. Zonder die wel degelijk grootschaliger bewijzen zal de boer gewoon doorgaan met ploegen, tot hij erbij neervalt, zo wijs is zijn bedrijf te verkopen aan een projectontwikkelaar of te verhuizen naar bijv. Brazilie of Polen. Ik pleit er dan ook voor om ketenintegraties en ketensamenwerkingen van achteruit te faciliteren en die marktstrategisch goed te begeleiden (nog een keer: Volwaard had niet zo hoeven gaan en had een bewijs kunnen worden; nu staan we weer jaren en nog grotere bergen geld op achterstand). >>>>>>Iets anders nog. Ik was gisteren dubbel geboekt, vandaar de beeldverbinding met de veehandelaren. Mijn andere verplichting was in Hilvarenbeek. Daar opende bioboer Jan van den Broek (Boerderij 't Schop) zijn nieuwe boerenwinkel annex eet- en kookruimte. Ik trad op als debatleider tussen de zaal, ZLTO-voorzitter Hans Huijbers en de voormalig directeur van Biologica Peter Jens. Huijbers gaf vanuit zijn hele gevoel aan: we zullen mensen weer moeten doordringen van de waarde van eten. Niet de economische, maar de menselijke. Daar kun je dingen mee veranderen. Met de zaal werd driftig gedebatteerde over 'betekenis', 'het verhaal' etc. Het 'relevant' maken dus van eten als iets met iets anders dan alleen maar economische waarde. Wat als het er niet is? Wat als het 'dood' en 'zonder betekenis' is. Het klinkt abstract, maar in de zaal gebeurde wat. Dat heeft te maken met communicatie. Dat moet je doen, ipv erover in abstracto te lullen. Huijbers kritiseerde de kreet 'Real Food'. Hoever, zei hij, moet je van jezelf en je gezonde verstand los wezen, om zo'n kreet te verzinnen. Eerst zei hij: is het misschien 'écht eten'?
  Toen zei hij. Flauwekul natuurlijk is het 'echt éten' Dat moet weer belangrijk worden. Vervolgens kwam het er in zijn midden-brabants uit als 'echt eaten' en ook nog met een imitatie van west-brabants als 'echt eeiten'. Het gaat om eten, stel je voor dat het er niet meer is en dat we het niet meer kunnen delen. De vraag - ik weet het, het klinkt abstract - is eigenlijk alleen maar: hoe maak je dat relevant?
  Ik denk dat de zaal het daar behoorlijk unaniem over eens was. Ik vond het bijzondere woorden uit de mond van de eigenaar van Vion en de voorzitter van heel wat boeren die megastallen moeten bouwen om voor hun kosten uit kunnen groeien. Ik sprak even met hem na: hij ziet 'echt eten' ook intensief verbouwd worden. Omdat het over iets heel belangrijks gaat: geen honger en iets te delen hebben. Dan moet het ook betaalbaar zijn. Hoe maak iets dat geld kan betalen weer bijzonder? Hoe laat je iemand trots zijn op wat uit zijn eigen buurt komt omdat hij ziet wat het is? Omdat het eerbaar is misschien en van daaruit iets oproept dat geen geldelijke maar andere waarden heeft?
  Ook u vindt me vast een romanticus. Ik probeer alleen maar iets te zeggen waar het het helemaal niet over moeten hebben, maar dat we moeten doen en laten zien om te laten voelen wat het is.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Ik was zelf via een beeldverbinding in de bijeenkomst en weet dus niet precies wat Stassen presenteerde. Als ze volgens de verslaggever op mij aansloot, zal ze gezegd hebben dat een louter economische benadering van veehouderij in onze contreien voorbij is. Het publiek pikt het eenvoudigweg niet meer, terwijl daarnaast de productiekosten en die van wettelijke beperkingen en eisen in onze contreien te hoog zijn geworden.
  Is dat een reden om niet aan INTENSIEVE en niet aan GESLOTEN dierhouderij te doen? Nee, dat zal datzelfde publiek moeten worden uitgelegd, want het heeft een kennisachterstand die verder door valse romantiek een richting op wordt gestuurd die niet spoort met de werkelijkheid. Neem bijv. Q-koorts. Zoonosen zijn vooral geen argument voor vrije uitloop, maar juist daartegen. Waar het om gaat is vormen van dierhouderij te ontwikkelen die zowel diervriendelijk als intensief zijn en die op die basis zowel bij ons gevoel voor de juiste verhoudingen tussen mens en dier als bij bedrijfseconomische eisen passen. De N-W Europese mens stelt duidelijk andere dan de Zuid-Europeaan of de Z--Amerikaan. Laat de productie daar dan ook bij aansluiten en zorgt ervoor dat mensen kopen op aspecten zoals ze 'onder de motorkap' zitten. Daar bakt de vleessector in het algemeen niets van, op een paar uitzonderingen na die echter altijd in de niches zijn blijven steken. Volwaard zou een kans geweest zijn, maar is door marketingonkunde en de wil om snel uit de kosten te komen verknald. Of je wilt iets en geeft het langjarig de kans, of je probeert het niet.>>>>>In mijn betoog pleitte ik voor ketenintegraties van achteruit. Degenen die stellen dat de boer altijd met de rekening blijft zitten hebben gelijk. Boeren hebben productiebedrijven en zijn daarin volkomen aan de markt overgeleverd. Ze hebben dan ook maar 1 kans: samenwerken met partners die ze kunnen vertrouwen omdat ze hetzelfde belang hebben. Degenen die hier bang zijn voor de retail hebben gelijk: retailers zijn onderling in een zo grote concurrentiestrijd gewikkeld dat ze altijd weer in de verleiding komen om leveranciers tegen elkaar uit te spelen. Daarom is het van belang in die nieuwe, van achteruit opgebouwde ketenverbanden duidelijke identiteiten te maken die niet substitueerbaar zijn. Ben & Jerry's ijs is niet te substutueren door Haagen Dasz. Het is zichzelf. In dat licht pleitte ik voor zgn. multivolumes met een eigen identiteit. En niet - het is tekenend voor het begrip dat zelfs onder verslaggevers leeft - voor kleinschalige Ot & Sien boerderijtjes. Die hebben wel kansen, maar niet meer dan een productievolume van 0,5% in Nederland. Bovendien worden ze bedreigt door de veel grotere kansen die een geldloze agri-economie met zich meebrengt: communities van mensen aan de randen van steden, in het landelijke gebied en in steden zelf die zelf hun dieren en (delen van) hun plantaardige productie ter hand gaan nemen.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik zeur of klaag niet Sybren maar ik ben gewoon realistisch,dat hek komt er voorlopig niet als het er überhaupt ooit komt.Die ideeën van Hans zijn ook helemaal niet verkeerd maar ik vraag me af of de consument dan door de bomen het bos nog kan zien.Er is op zich al veel aanbod op gebied van bio en boerderijwinkels.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Heb je reactie gelezen van 10:54 @ Koetje Boe, fransen zijn chauvinistisch dat klopt!!!... Franse mensen eten ook graag lekker, dat klopt ook!!!... Nu kom ik in @Hans zijn reactie. Maar de gemiddelde NL-er gaat voor goedkoop, daarom is marktonderzoek zeer belangrijk!!!... Ben ik helemaal met je eens Koetje.

 • no-profile-image

  Sybren

  Beste Koetje Boe, ik bedoelde niet jouw persoonlijk, maar de boeren in het algemeen. Ook ik snap wel dat mijn visie en die van Hans ver weg is van de realiteit, maar we kunnen als sector de nodige initiatieven nemen mbt dierenwelzijn, prijzen en eerlijke inkomsten voor de boer ipv niks doen en maar wachten wat de poltiek of de grote multinationals gaan vertellen wat en hoe de boeren moeten produceren etc etc. Tenminste als jij ook, ideeën hebt; gooi het eruit! Hoe meer zielen hoe meer vreugd, hè.

 • no-profile-image

  Jan Pieter Bood

  Boeren hebben zich laten verworden tot producent van "commodities" oftewel: gemakkelijk inwisselbare grondstoffen. Zij kunnen daardoor zeer gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld, hetgeen dan ook gebeurt.
  Het geld wordt verdiend bij de verkoop aan de consument van gedifferentieerde, op de wensen van de consument toegesneden eindprodukten.
  De uitdaging voor de boerenstand ligt erin om een positie te kiezen direkt tegen de consument aan, zodat het bekend is wat deze precies willen, en daar direkt op kan worden ingespeeld.

 • no-profile-image

  Pieta Janssen

  Beste mensen, ik werk samen met een bedrijf dat Infra Rood warmtepanelen produceert en verkoopt, met een dusdanig lange golflengte, dat het klimaat heel natuurlijk en gezond wordt en dat ziekteverwekkers geen kans maken. Mooie oplossing voor bedrijven die geen antibiotica meer willen gebruiken en mooie oplossing voor q-koorts. Praktijkvoorbeeld kalversterfte 1,5%, biggensterfte bij geboorte 2,5 tot 3%.

 • no-profile-image

  agterberg

  veehouders moeten denken in andere concepten ; vee houden is een economische bezigheid.Gangbaar is een afschrijvingstermijn van 20-25 jaar op stallen en inventaris.
  de boeren die meegingen met al die concepten worden na enkele jaren vriendelijk bedankt door de groothandel.
  Aangestuurd door de retail , zo blijven ze achter met een te dure stal / bedrijf voor conventionele productie.
  BV de productie van scharrelvarkensvlees , een te kleine sector , en nu is er het langzaamgroeiende vleeskuiken , allemaal kleine niche-markten.
  Boeren willen NIET groeien maar moeten groeien om de kostprijs per eenheid product in de hand te houden.
  Het is een economische wetmatigheid , alle kleine bakkers en groente winkels zijn immers om zeep , daar hoor je niemand over.
  HET concept bestaat niet , iedere ondernemer moet zich specilaiseren op zijn /haar vakgebied.
  Een lange termijn visie daar gaat het m.i. om.

  Kippie Veluwe

 • no-profile-image

  Bert

  Kei harde op fok.met weinig mineralen en vitaminen.zo als mijn blog 2 stuks was.en vandaag email van NL man in oude Rus van Bert kan niet maar ze geven 10.000L en als ik voer zie kan het niet!!!!! Bert heb je dan wel gelijk met je blogs hier over?om dat sperma duur was maar kalveren op bedrijf geboren en met vele tekorten groot zijn moeten worden???Dat vroeg ie me vandaag.Kan wel duizenden bommen en granaten als van begin af maar sober en hard is kan het magen en darm stelsel het aan en haalt er uit wat er in zit.Koe Europa is bedorven door taartjes.Koe is gemaakt om van zooi melk en vlees te maken.Kan alleen als kalf zooi vreet en te kort komt en groot word.Nou ja bewijzen zijn er zat maar de wil en het durven vooor al ontbreekt hadden we niet ooit een waiboerhoeve???.Daar zit nu de winst voor veehouder.en selectie productie KI.Nou ja 1 KI die 26 jaar geleden begon is er gelukkig mee bezig van begin af aan om ook zo de dochter stier te bekijken.Nou zij winnen.
  Groeten

 • no-profile-image

  lucht ledig

  Weer zo''n hoogleraar die de kont en de kop nog nooit gezien heeft en varkens op plaatjes zien te vroeten op het strand tussen de mutsen van pvdd.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Als ik van de week lees over de kiloknallers van de C1000 en nu over "duurzaamheid en dierenwelzijn dan krijg ik een wrange smaak in de mond. Zolang junkvlees geproduceerd wordt EN verkocht kan een goedwillende boer weinig.Al nieuwe initiatieven enkel van de boeren moet komen dan kan het niets worden.Trouwens voor dat je het weet gaat de C1000 aan de haal met de term dierenwelzijn.Sticker op en direct marge pakken.Zo gaat dat. goed voor hun marge daar schiet een boer niets mee op.Erger nog : hij mag investeren en de grootste risico's lopen.

 • no-profile-image

  broodvechter

  Eco varken is toch wel echt onderscheidend lijkt mij
  230 varkens per dag is wat ze kwijt kunnen geraken aan al die daarom vragende consumenten.
  Vaak worden ze aangevoerd met koppels van hooguit 60 varkens (dus dit is dan het kleinschalige wat ze ook willen)
  Omschakelen naar dit segment is niet mogelijk want er is een leverantiestop.
  Laat maar zitten ... vegetariers eten namelijk nooit vlees dus ook niet van onderscheidende kleine vleessegmenten

 • no-profile-image

  gert

  Elsbeth heeft een poosje samen gewoond met een melkveehouder ,weet toch wel iets van de praktijk.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Wij leven nu in een tijdperk dat de Hond en de Kat belangrijker zijn dan kinderen!!!... Kinderen krijgen vinden veel mensen ouderwets, wij hebben toch een hond (?), kinderen waarom??? Goed, hoor ik u denken; maar de Honden en Katten moeten toch ook eten!, dat is waar. Maar als er over 20 a 30 jaar geen mensen meer zijn wordt het met de Honden en Katten ook minder!!!... Met name de Nederlanders houden van kritiseren, nu is de intensieve veehouderij aan de beurt!!!... Voor velen is dit een nieuwe vorm van vrijetijdbesteding. Daarom moeten wij ons ernstig bezinnen voordat wij aan schaalvergroting beginnen!!!!!..... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  burger

  Dick Veerman, eigenlijk zou je dan ook kunnen zeggen dat kleinschalige (ot en sien, bv biologisch of comfort)familiebedrijven alleen een toekomst hebben als de overheid deze welzijnseisen aan bedrijven oplegt. (daarom pleiten deze hoogleraren hier ook voor, omdat de markt dit zelf niet kan regelen) Voor grootschalige export is dan geen ruimte meer.

 • no-profile-image

  Hans

  Beetje brainstormen, 't kan zijn dat ik onzin opschrijf, maar niet geschreven is altijd mis.
  Boeren die voor de NL markt produceren wonen in NL, boeren die voor de exportmarkt produceren, wonen in exportlandia. Voorbeeld drinkmelk, in plaats van de melk naar de fabriek te brengen, breng je de fabriek naar de melk, een soort franchise idee, met contract van volume, kwaliteit en prijs. FC selecteert een serie boeren uit die alleen nog maar melk produceren voor de dagelijkse drinkmelk consumptie, bij die boeren zet ze een inpak robot neer, en iedere boerderij zijn eigen design op de verpakking, waar die zijn fantasie in kwijt kan, onder auspiciën/controle van FC, die bijv. de distributie kan doen. Waarschijnlijk krijg je zelfs weer smaakverschil, en in ieder super ipv 4 a 5 merken melk wel 40 a 50 merken/boerderijen melk. Je markt bescherm je door er een certificaat op te plakken, en het hoogste meest waardevolle certificaat is het biologische. Tussen gangbaar en biologisch zit nog veel ruimte en wordt uitgedrukt in de prijs, biologisch hogere prijs dan gangbaar, melken in natuurgebieden? beheersgebieden? weidemelk? landschapmelk? Ellert en Lammert melk? noem maar op.Nou je hebt karnemelk, yoghurt, vla etc. In plaats van al die melk naar de fabriek te brengen en daar de waarde toevoeging te realiseren, kan dat heel goed op de boerderij gerealiseerd worden. In New Zealand heb je ook een aantal melkers die alleen voor de binnenlandse dagelijkse consumptie melken, de rest melkt voor de export. Wil je voor de export melken, dan moet je met de kostprijs mee kunnen komen. subsidies, alleen gebruiken voor de start-up, hebben begin en eind, en kun je het niet volhouden zonder subsidie, dan stop je maar. Is dit een raar idee? zou zo iets ook toepasbaar zijn in andere sectoren?

 • no-profile-image

  veehouder

  Aan. KRITISCHE LEZER, AMSTERDAM.Nee man want als je dit niet snapt duidelijk in NL geschreven dan mot je maar er van weg blijven manneke en bek dicht houden zie vaker je verstopte reactie noem je naam eens manneke bull shit hebben we zat van..
  Lucht ledig,overall.Ja klopt maar moet je eens zien hoeveel die lucht ledige klaar kunnen maken.Hele wereld Co2. en kosten oei oei.kwamen er later achter door mensen als jij en ik dat het gelul was.En nog na bewijzen willen ze hele wereld dwingen naar die kosten.
  Waar zijn de nuchtere nog???

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Even rustig ademhalen, Veehouder. Wat wil je nu eigenlijk precies zeggen? Gaat het om problemen die je hebt met de mestwet?

 • no-profile-image

  koetje

  NL is een land binnen de EU Hans,die zie ik dan ook als mijn thuismarkt,als alle EU landen hun eigen thuismarkt af gaan schermen kunnen we net zo goed stoppen met de EU.Bij FC hebben we al gangbare weidemelk,van de bonus kunnen we het afrasteringsmateriaal niet eens betalen,hier doe ik het ook niet eens voor,ik heb een prima verkaveld bedrijf en wil mijn koeien graag buiten houden.Onder de huidige mestwetgeving kun je de mest beter in de kelder opvangen om je land nog een beetje optimaal te bemesten,dat zijn gewoon zaken waar burgers totaal geen weet van hebben,en schuiven vervolgens alles af op de schaalvergroting.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Veehouderij heeft enkel kans met ander concept''. Dat is misschien wat overdreven geformuleerd. Toch is voor de veehouderij in NL een nieuw tijdperk aangebroken. Steeds meer landen die in het verleden de producten van de nederlandse veehouderij importeerden zijn nu zelfverzorgend of expoteren zelfs!!!... Deze trend zal zich voortzetten, zeker als de productiekosten lager zijn dan in NL!!!... Dick en Hans hebben de visie van Elsbeth Stassen aangevuld met ideén en mogelijkheden. Als de Euro niet onder de koers van de Dollar zakt zal het voor de EU en NL in het bijzonder moeilijk zijn/worden wereldmarktleverancier te blijven!!!... Voor NL blijft dan nog één locale functie over, denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Sybren

  Daarbij komt het er uiteindelijk weer op neer dat er "een hek om Europa" moet om voor Europese behoeften te voldoen en niet voor de wereldmarkt, mits er een bepaalde streek tekorten zijn waardoor er door afspraken geëxporteerd kan worden. Ik ook vind de idee van Hans uit Brasil zeer creatief en zou best wel een goede mogelijkheid kunnen zijn. Ik vind dat het idee over streekgebonden producten (zoals Greidemolke, Alpenkaas of het Peelvarken etc etc etc.), waarbij er misschien ook meer transparantie zou kunnen zijn een goede optie is om te overwegen. De politiek is nog steeds op schaalvergroting gesteld, maar als we als sector zelf met goede plannen en alternatieven komen kunnen we verder komen dan als we allemaal maar zitten te zeuren of klagen.

 • no-profile-image

  Hans

  Ja Han, dit kan aan veel boeren een mogelijkheid geven om te investeren in verticalisering. In plaats van op te schalen, grond aan te kopen en nog meer koeien te houden, en daardoor nog afhankelijker te worden van de bank. Het is echter maar de vraag hoe bijv. FC hier tegen aan kijkt, want de boer gaat een gedeelte overnemen van de verwerking wat FC altijd deed, en wordt eigenlijk een beetje concurrent. (nu kan het echt een nadeel zijn dat de boer geen baas meer is van eigen coöperatie) Technisch lijkt het me erg makkelijk, In plaats van een grote koeltank, een pasteuriseer -inpaklijn die de gevulde tetrapakken netjes in de gestapelde krat zet, klaar om naar de super gebracht te worden. Als dat tegelijkertijd gebeurd door een groep geselecteerde boeren, dan kan de consument kiezen van welke boerderij ze de melk wil drinken. Via kleurgetinte verpakkingen kan de afzet organisatie aangeven of het gangbaar, biologisch of er tussen in is, en de boer kan op het pak zijn eigen boerderij promoten. Persoonlijker kun je het de consument niet voorschotelen. Wel belangrijk is dat de verkoop, afzet en distributie via één organisatie verloopt met daaraan een leveringscontract waarin prijs, hoeveelheid en kwaliteit bepaalt zijn, zodat je geen concurrentie onderling krijgt. Boeren die hiervoor gaan, kunnen niet meer in het wilde weg melken. Eerst het contract tekenen en dan pas melk leveren, dus niet meer zoals nu, leveren en we zien wel wat de prijs is. Kort samengevat wordt de keten korter en persoonlijker, want er is een schakel tussen uit. Nou en dat kun je ook bedenken voor de karnemelk, de yoghurt, enz. Het hek wat Sybren noemt moet in feite gevormd worden door de certificering, ik geloof niet dat een Nieuw Zeelandse biologische boer het voor mekaar krijgt om zijn verse biologische melk in Europa af te zetten ook al haal je de marktbescherming weg. Naarmate een product meer geïndustrialiseerd wordt, kan het over verdere afstand concurreren.

 • no-profile-image

  koetje

  Dit artikel gaat over de uitspraak van een hoogleraar dier en samenleving,ik wist niet eens dat deze leerstoel ook bestond.De samenleving heeft zich afgelopen week in het stemlokaal weer van zijn beste kant laten zien.De partijen die streekproducten,dierwelzijn,biologisch en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan(pvdd en groen links)hebben maar 12 zetels bemachtigd.De pvv zegt ook tegen de bio-industrie en megabedrijven te zijn om wat kiezers te trekken,als je dan ziet hoe ze met een breekpunt omgaan hoef je deze punten ook al niet zo serieus te nemen.Nee,zolang consumenten hun aankoop gedrag niet meer afstemmen op hun mening zie ik nog weinig boeren omschakelen.De overgrote meerderheid vindt het huidige aanbod in de super goed genoeg.

 • no-profile-image

  koetje

  Het kan zo maar zijn dat ik tzt omschakel naar biologisch Hans,maar dit ga ik niet doen uit idealistische gedachte want met gangbaar is niks mis mee.Als consumenten van mening zijn dat bio veel beter is ga ik die markt gewoon volgen onder het motto u vraagt wij draaien zo simpel is dat.Dit ga ik dan zeker niet doen onder de grote FC paraplu,die kunnen onze weidemelk niet eens bonus++ vermarkten en stoppen het in de AH huismerk-pakken.

 • no-profile-image

  Hans

  Kijk, mooi is dat! nu spreken we dezelfde taal. 't Is net zoals Piet zei, NL heeft zijn groei-grenzen bereikt!!! En dan moet je weer terug nemen wat vroeger ook van jullie was. Vroeger was de keten korter, je had de boer, een kleine industrie, de melkboer en de consument. En nu de groei-grenzen bereikt zijn moeten de boeren, dat wat ze rechtstreeks aan de super kunnen leveren, terug pakken van de veel te groot en machtig geworden industrie. De industrie is altijd gericht op de export, prima, maar dat moeten ze dan maar doen met de grote boeren, de kostprijsvechters, alhoewel de grootste vaak ook niet de goedkoopste zijn.
  Technisch is het vandaag de dag erg goed mogelijk dat de boer zelf de waarde toevoegt aan zijn product, de bottleneck is de afzet distributie en verkoop. De industrie zorgde er wel voor dat de boeren zich daar niet mee bezig hoefden te houden. Nou, ik weet zeker dat er genoeg logistieke mensen en organisaties in NL zijn die staan te trappelen om dat probleem ter hand te nemen.

 • no-profile-image

  Sybren

  In de ene streek is men ook chauvinistischer dan de andere. Zo'n marktonderzoek zou zeer handig zijn, dan weten we wat de consument wil!!
  @Veeehouder uit Brabant; grootschaligheid heeft voordelig gewerkt, maar nu heeft de NL veeehouderij zijn grenzen bereikt, zoals Piet al stelde en daarom moeten we een beetje van deze tunnelvisie af en verder dan de box kijken.

 • no-profile-image

  koetje

  Vlees/zuivel afkomstig van de echte pampa's is ok,dit zou je zelfs als natuurvlees/zuivel op de markt kunnen brengen ,vlees/zuivel afkomstig van afgebrande bosgebieden is niet ok.Maar als een consument echt oprecht chauvinistisch is en niet voor de laagste prijs gaat dan maakt dit vlees/zuivel geen schijn van kans,ook al is het veel goedkoper of zie ik dat verkeerd?

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Koeien moeten weer in de wei!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Nee ''geachte herkauwer'' dat kan niet!!!... Het Groen Hart kan niet meer zonder hem!!!... Dan verliezen zij een unieke persoonlijkheid!!!... Het zou verstandiger zijn als u naar midden-europa gaat!!!... Daar is nog heel veel plaats voor Herkauwers zoals U !!!!!.....

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Koetje Boe, in NL zijn echt wel mogelijkheden met verkoop aan huis. M'n broer woont in het Groene Hart (driehoek R'dam, A'dam, Utrecht) en laat z'n overtollige koeien slachten, uitbenen en panklaar snijden voor de particuliere verkoop, met succes. Desondanks is een marktonderzoek of advertentie bij wijze van proef, natuurlijk verstandig. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Hans

  Koetje boe, wees blij dat je niet in de schoenen van die Fransoos staat. Echt, Braziliaanse en Argentijnse boeren leggen zo ieder stuk rundvlees naast het Franse rundvlees, ook biologisch, van koeien die op de pampa's en op de serrado gegraasd hebben, beter, goedkoper en smaakvoller. Dit zeg ik niet om te pochen hoor! Het zijn sterke rustieke ZEBU moeders die met , jawel, een Frans vleesras Limousin geïnsemineerd worden, en met 18 maanden worden ze geslacht. Ze kunnen nu grote snitten vlees, vacuüm verpakt, gekoeld tot min 2 graden, in de EU afleveren als vers, zo ver is die techniek al. Ik kan niet wat bedenken, op welke manier je hiertegen je markt kunt beschermen, dan alleen via importheffingen, middel erger dan kwaal.
  Varkens en kippenvlees idem dito.
  Met verse dagelijkse zuivel kun je je markt wel beschermen dmv certificaten zoals biologisch ed. En dan kun je beter, zoals Sybren zegt, zelf het voortouw nemen. Mijn gevoel zegt me dat je met deze initiatieven niet bij de LTO moet zijn, want de LTO gaat voor de sector en niet voor de boeren, maar het kan zijn dat mijn gevoel me bedriegd.

 • no-profile-image

  Nuchter

  Als je de commentaren leest, denk je vaak , waar maken we ons nog druk om! Laat ze maar allemaal verhongeren, dan gaat die grote mond wel over! Ze menen dat ze de boer en tuinders kunnen missen. Bij dat soort, moet je maar oprotten. Ze jatten de goede landbouwgrond onder je voeten van daan om er een zootje van te maken!! Doe allemaal maar een tandje minder en laat ze...

 • no-profile-image

  herkauwer

  Piet, ik heb een broer die aan de Bosjes van Poot woont en die er niet over piekert om ook maar een gram vlees te kopen van een 'overtollige' Mientje Acht en twintig uit het Groene Hart. Vraagje: waarom heb je jouw broer niet gewoon in het kader van gezinshereniging (dus gesubsidieerd) meegenomen naar Midden Europa? Ons Groene Hart kan vast wel zonder hem!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Piet, dat ben ik niet met je eens. Door de EU is de kleinschalige melkveehouderij in midden- en Oosteuropa juist genadeloos uitgedund. Je weet vast ook wel hoe dat gegaan is en nog steeds gaat. Boertjes die al hun leven lang twee of drie koetjes molken moesten/moeten voor die beesten zoveel extra belasting betalen dat ze helemaal niks meer aan de melk verdienen. Zo maakt de EU de weg vrij voor grote bedrijven die door Campina en Danone in het zadel geholpen worden. En zo gaat straks heel Europa melkend ten onder!

 • no-profile-image

  Nuchtere Mens

  Duizende mensen staan te schreeuwen hoe die ene mens zijn bedrijf moet voeren, werken, alle zorgen dragen, enz.
  Als die ene mens die dit nog aan durft of wil, er mee stopt! Wat hebben die duizend dan nog te zeuren? Het kan ver gaan maar er komt een tijd dat de rape gaar zijn en dat dat gebeurd! Uitbuiten!!!

 • no-profile-image

  Hans

  Da's waar koetje boe, 12 zetels waarvan je weet waar ze voor staan, ook al zijn we het er misschien niet mee eens, maar die andere 138, daar weet je, wat landbouw beleid betreft, niet van waar ze voor staan, op de SGP na. En zo de wind waait, zo waait hun jasje. Je kunt de zaak bij het oude laten, maar dan moeten de boeren niet klagen als de prijzen weer zakken. En zo het nu gaat loopt het ook een keer vast, onvoorstelbaar tussen nu en 23 jaar geleden, hoeveel boeren er nog over zijn. Is het dan niet beter om in ieder geval de nationale consumptie af te scheiden van de export?, en die nationale consumptie dmv certificaten, bijv. biologisch of andere, te beschermen, zonder dat je daar een subsidie/exportrestitutie en marktbeschermingsbeleid voor overeind moet trekken? Want gezien de Europese bezuinigings drift, kan dat ook wel is een keer minder worden.

 • no-profile-image

  Henk

  Al schakelt de totale varkenshouderij morgen over op biologische dan nog zal men u bestoken met kritiek.Kritiek in positieve zin is op zich niet verkeerd daar wordt men weerbaar van,de megastallen waar nu veel over te doen is komen let wel, voort uit de beleidsstukken van de ambtenaren die dienden onder brinkhorst,daar is voor elke provincie van Nederland een schrijven gelanceerd hoe de veehouderij er uit zou moeten zien.De nieuwe houderijvormen komen momenteel voort uit o.a beleidsstukken van, houden van dieren in samen werking met Wageningen wat ik hiermee zeggen wil is het feit dat je je als ondernemer niet gelijk de kop gek moet laten maken, volg je eigen koers naar een duurzame manier van het houden van dieren waar je een goed inkomen uit kunt halen voor de korte en lange termijn

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Beste Edith.Ik ben het met je eens. Met mijn visie kom je niet verder. Echter dit is niet mijn visie maar ik beschrijf datgene wat ik zie. Ik zie zelf graag jouw manier van veehouderij. ECHTER dit land is een ongelofelijk producent van varkensvlees. Dat vlees kan zeker niet allemaal in ons land blijven. Jou manier van produceren is zeker niet weggelegd voor het gros. Daar zijn zij financieel al veel te zwak voor.Dat is jammer maar daar hebben we het zelf ook wel een beetje naar gemaakt.

 • no-profile-image

  Edith

  Teun als je het bekijkt zoals jij het omschrijft kom je ook niet verder,ik heb ons bedrijf totaal omgeturnd naar een groot schaalig duurzaam bedrijf waarin de dieren genoeg bewegings vrijheid hebben en hun natuurlijk gedrag kunnen uiten het kost een enorm vermogen,maar daar staat tegen over dat het inkomen met sprongen om hoog gaat, er is wel een vereiste, de keten moet alle schakels waarborgen en er zodanig op inrichten dat er voor een duurzame manier een structuele markt is en definitief blijft,dat geeft min of meer ook zekerheid over je inkomen.

 • no-profile-image

  Han

  @Hans,Brasil,12jun2010,21:10. Je ideeen mogen voor velen klinken als >dromen< ik vind ze van veel creativiteit getuigen en ik ben vrij zeker van succes, mits de zuivelgiganten het van goede marketing voorzien. De overheid zal zijn enorme regelzucht ook terzijde moeten schuiven en zo de weg vrij maken dit soort >klein schalige< markt benadering. Naast een betere melkprijs voor de betrokken boeren, eeft het extra werkgelegenheid op het platteland. De boer is nu immer betrokken bij bewerken, verpakken en transport!!

 • no-profile-image

  klaas

  In de reacties op de uitspraken van Stassen gaat het alle kanten op. Daar zijn enkele interessante punten uit te vissen.
  Ingaand op de reactie van Dick Veerman, die met zijn inbreng bij de NBHV in De Lutte inhoudelijk aansloot bij Stassen: Veerman was veel concreter dan Stassen. Stassen bedoelde volgens mij aan te geven dat de veehouderij eerst een aantal (vrij abstracte) factoren moet identificeren die een economisch verantwoorde manier van veehouderij kunnen doen samengaan met acceptatie door de consument en hun aanjagers die dierenorganisaties. Is daar eenmaal een beeld van, dan kan daarmee aan de slag worden gegaan, met bijvoorbeeld achterwaartse integratie zoals Veerman aangeeft, met nieuwe stalconcepten en met allerlei marketingformules.
  Koetje Boe (13/06, 18,54) zegt dat de EU één markt is. Dat geldt misschien wel voor de douane, maar niet voor de consument. En wat betreft de 12 zetels voor de dierenvrienden weten de meesten denk ik toch ook wel dat de toon in vrijhwel elke discussie wordt gezet door de 5 procent meest luidruchtige deelnemers - en die hebben als het gaat over dierenwelzijn - toch veel invloed op supermarkten en consumentengedrag.

 • no-profile-image

  Veeehouder

  Gaat het nu steeds om kritiek te leveren of dat het beter moet? Grootschaliger heeft veel voordelen! Het schoort op de meeste punten veel beter. Daarbij ook in kostprijs , vooral door dat de uurlonen hog zijn.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Zo is het @Sybren, ''Hoe meer zielen hoe meer vreugd''. De agrarische sector van NL heeft zijn groei-grenzen bereikt!!!... NL moet herorienteren, daar mag gerust over van gedachten gewisseld worden, dat vind ik ook. Daar behoeft niemand dommer van te worden!!!... Struisvogelpolitiek leidt tot niets!!!...

 • no-profile-image

  koetje

  Helemaal mee eens Piet,struisvogelpolitiek leidt tot niets,dat hebben we afgelopen woensdag wel weer gezien.12 zetels voor de partijen die regionale landbouw een warm hart toedragen(ongeveer 1 miljoen consumenten?)Ik had gedacht dat Groen Links veel hoger zou scoren.Boeren kunnen het niet alleen Piet,ik vraag me dan ook af of de NL consumenten chauvinistisch genoeg zijn voor streekproducten.Een tijdje geleden stond in de Voor een reportage over een Franse vleesveehouder,die stelde onomwonden vast:Franse consumenten willen vlees van Franse koeien,geproduceerd door Franse boeren en gevoerd met producten afkomstig van Franse bodem.Misschien wordt het tijd om eens een groot marktonderzoek te houden onder de NL consument over streekproducten.

 • no-profile-image

  koetje

  Gezellig,Donkyshot doet ook weer een duit in het zakje,in Flevoland staan een heleboel windmolens waar je tegen kunt knokken Herkauwmus.

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.