Home

Achtergrond

Tuinbouwfusie te complex

Fusies mislukken bij de vleet in de tuinbouw. Niet alleen de glastuinbouw blinkt uit in mislukte samenwerkingen, in de fruitteelt is het lijstje ook aanzienlijk.

Nu heeft ook de champignonsector een grote teleurstelling moeten slikken. Funghi en Coforta hadden samen een telersvereniging kunnen vormen met een aandeel van 80 procent. Er leek een sprookje in de maak, waarbij telers met zo’n aandeel het aanbod hadden kunnen beheersen. Dat zou de weg zijn uit de negatieve prijsspiraal voor champignons.

Gesprekken strandden echter op veel complexe zaken. Parallellen met eerdere fusiepogingen dringen zich op. Een grote afzetcoöperatie is zo breed met productgroepen met verschillende belangen. Coöperaties zijn daardoor star, waardoor de fusiekandidaat zich maar moet aanpassen aan zaken als zeggenschap, afzetmodel, et cetera.

Verder werken steeds meer telers in een vaste keten voor een vaste afnemer. Die telers zijn bevreesd die afzet te verliezen en zullen niet met de voeten stemmen. Bovendien zijn de telers door GMP-gelden toch al gebonden aan de organisatie. Vrees voor leegloop is er niet voor bestuur en directie. Telers kunnen dus niets afdwingen.

Daarom lijkt fusie een moeilijk model voor samenwerking in de tuinbouw. Op korte termijn is behoefte aan een ander model.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.