Home

Achtergrond

Tollende tuinbouw

Een tuinder moet wel met grote onzekerheid leren leven.

Niet alleen lijkt zijn opbrengstprijs samen te hangen met ongrijpbare dagkoersen, het hele tuinbouwlandschap staat constant ter discussie. Wordt het Productschap Tuinbouw (PT) afgeschaft? Gaan de groentetelers het aanbod bundelen in APO’s. Wie doet een mislukte fusiepoging met wie? Komt er een breed nieuw veilsysteem? Wat vindt de NMa van de bestaande afzetstructuur? Alles lijkt ter discussie te staan in de sector.

De jongste aanwinst is een High Level Group van de Greenports. Een krachtige private organisatie die problemen in de afzet aanpakt en naar model fungeert als het Havenbedrijf in Rotterdam. Een sterke man of vrouw met aanzien kan de tuinbouw in de vaart der volkeren doen opstomen. Daarbij zou de positie van het productschap ook weer extra ter discussie kunnen staan. Uit onderzoeksaanbevelingen blijkt dat het orgaan taken kan overnemen van het PT. Die conclusie volgt juist na een overleg tussen Greenports en PT over het afstemmen van taken.

Misschien is de tuinbouw wel te veel op drift om een stabiele nieuwe (afzet)structuur te laten ontstaan. Want gedreven op de individualisering van de groentetelers lijkt alles vloeibaar, niet solide. Echte veranderingen moeten vanuit telers komen, niet vanuit een nieuw instituut.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.