Home

Achtergrond 1 reactie

Spiegelen

Een spiegel voorhouden. Dat is wat Hans Huijbers deed gisteravond in Ede. De tijd van vrijblijvendheid is wat hem betreft voorbij.

Te lang heeft de varkenssector geprobeerd zich met redelijke argumenten staande te houden tegen alle verwijten die vanuit de onderbuik tegen de sector worden ingebracht. Hoe redelijk die argumenten vaak ook zijn; tegen emotionele argumenten die vanuit het buikgevoel worden gelanceerd, houden ze geen stand, was de boodschap van de ZLTO-voorman. De sector moet meebewegen met dat buikgevoel en dus tegemoet komen aan al die emotionele tegenargumenten. Daarbij komt dan ook nog eens dat de sector volgens Huijbers te vaak weg is gedoken voor zijn verantwoordelijkheden en niet heeft waargemaakt wat er werd beloofd.

De benadering is anders dan we gewend zijn. Te vaak zit de varkenssector in het defensief. Inderdaad komen op zich redelijke argumenten vaak niet aan. Huijbers legt dus de vinger op die zere plek en zegt dat de sector meer aan de onderbuikgevoelens tegemoet moet komen en zo weer maatschappelijk acceptabel moet worden. Die benadering kan in een aantal gevallen succesvol zijn. Het is zelfs redelijk revolutionair te noemen als de sector op deze manier de oppositie tegemoet treedt. Maar er zullen altijd mensen blijven die niet te overtuigen zijn.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    het is

    ZLTO verdient goud geld aan zowel levende varkens (VION) als dode (Rendac). Ze kunnen zelf een super positief geluid afgeven door een deel van hun megavermogen te investeren in mestverwerking / opwaardering van mineralen. Zolang ze echter alleen melkveehouders naar voren schuiven als voorzitters, zal het wel bij vingertje wijzen blijven. Varkenshouders, sta eens op !

Of registreer je om te kunnen reageren.