Home

Achtergrond

Schonere lucht in Rijnmondgebied

De luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied voldoet voor het overgrote deel aan de normen.

Dat stellen de DCMR Milieudienst Rijnmond en het RIVM woensdag op basis van metingen. Uit het Kwartaalbericht Luchtkwaliteit 4e kwartaal 2009 van de milieudienst komt wel naar voren dat de normen voor stikstofdioxide en fijn stof wel worden overschreden. Vooral op de meetstations bij drukke verkeerswegen slaan de meters door de uitstoot aan stikstofdioxide in het rood.

De DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied. De DCMR verleent milieuvergunningen en houdt toezicht op deze vergunningen. Een pakket van maatregelen moet er ook voor zorgen dat de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied verbetert. Personenautoverkeer moet bijvoorbeeld worden teruggedrongen. Maar ook een betere doorstroming van het verkeer, de invoering van milieuzones en snelheidsverlaging van het verkeer moeten gaan zorgen dat de lucht schoner wordt.

In 2015 moeten de concentraties aan vastgestelde grenswaarden voldoen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.