Home

Achtergrond

SNM wil hogere belasting op milieuvervuiling

De aantasting van natuur en milieu moet zwaarder worden belast.

Met het geld dat dit oplevert kan de belasting op arbeid en winst met zo’n 11 miljard euro worden verlaagd. Dat is de kern van het plan Groen goud, dat de Stichting Natuur en Milieu vanmiddag heeft overhandigd aan de Tweede Kamer. Door de zwaardere belasting op natuur- en milieuvervuiling vermindert de uitstoot van broeikasgassen met circa 13 megaton, becijfert SNM.

Enkele van de voorgestelde maatregelen: invoering van een open ruimte-heffing voor nieuwe bedrijventerreinen, kantoren en woningen; belasting op het lozen van restwarmte (kan beter worden benut in bv kassen); lagere overdrachtsbelasting bij energiebesparende maatregelen bij de aanschaf van een woning.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.