Home

Achtergrond 561 x bekeken

Ruilverkavelingsgrond hoort niet tot het verplichte ondernemingsvermogen

Een perceel landbouwgrond behoort niet tot het verplichte ondernemingsvermogen.

De door een ruilverkaveling verkregen grond die met winst is doorverkocht wordt daarom niet belast als winst uit onderneming. Dit is de kern van een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Het Hof oordeelt verder dat er geen recht bestaat op een vergoeding voor werkelijke proceskosten.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Amsterdam de volgende:

Het staat vast dat het met winst doorverkochte perceel C op geen enkel moment is aangewend voor gebruik binnen de onderneming van belanghebbende. Daarom heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat perceel C keuzevermogen vormde en dat belanghebbende dit perceel derhalve als privévermogen mocht aanmerken. Deze conclusie geldt ook indien belanghebbende perceel C heeft verworven met het oog op het bij een ruilverkaveling in eigendom verkrijgen van een deel van de gronden die hij destijds in zijn onderneming gebruikte, namelijk de percelen A en B. Ook dan geldt immers dat vaststaat dat perceel C nimmer is aangewend voor een zodanig gebruik binnen de onderneming van belanghebbende. Belanghebbende was evenmin verplicht om het toedelingsrecht dat door hem is verkregen bij de inbreng van perceel C in de ruilverkaveling als afzonderlijk te activeren vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Het Hof ziet - anders dan de rechtbank - geen aanleiding voor vergoeding van de werkelijke proceskosten van belanghebbende.

Meer informatie:
Gerechtshof Amsterdam 22 april 2010, nummer 07/00976

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.