Home

Achtergrond 7 reacties

Rechter: landbouwtelling openbaar

Gegevens die boeren verstrekken aan Dienst Regelingen ten behoeve van de landbouwtelling zijn openbaar.

Dat stelt de Raad van State in een zaak tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Raad van State redeneert dat gegevens uit de landbouwtelling moeten worden aangemerkt als milieu-informatie. Milieugegevens kunnen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) niet aan de openbaarheid worden onttrokken.

In de landbouwtelling staan voor individuele bedrijven gegevens over ondermeer bedrijfsoppervlakte, geteelde gewassen, cultuurgronden en grasland, aantallen dieren en opslag van mest.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Mien

  Kan dan ook van iedere inwoner de aanschaf van een auto, de gedane vakantiereis etc worden geplubiceerd worden. Ook deze en nog vele andere zaken belasten het milieu.

 • no-profile-image

  ikke

  tot nog toe zijn er zeer veel beroeps controleurs aangesteld om boeren en tuinders te corrigeren indien nodig is, het lijkt er op dat dit nog niet voldoende is, en nu wordt het hele volk aangesteld om iedereen mee in de gaten te houden. Is er dan helemaal geen vertrouwen meer tussen de mensen??????????

 • no-profile-image

  Gert

  Er wordt door dienst regelingen ook gevraagd naar mijn geslacht , het geslacht van degen met wie ik gehuwd ben , of zij of ik nog buitenshuis werk etc. Dit is allemaal privacy gevoelige informatie , het publiceren hiervan is een schending van onze privacy . Het moment dat dit daadwerkelijk gepubliceerd wordt dien ik een klacht in bij de ombudsman bescherming persoonsgegevens

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou nou, dat is prachtig voer voor juristen, als algehele openbaring van meitellinggegevens zou worden afgedwongen. Het oorspronkelijke doel van de landbouwtelling is/was het veilig stellen van de voedselvoorziening. De opvatting van de RvS biedt ruimte. De WOB voorziet erin dat gegevens die de (strategische) bedrijfsvoering kan schaden door concurrentie, niet openbaar hoeven te worden gemaakt. Ook geeft de WOB ruimte om alle andere gegevens, dan de hier bedoelde "milieugegevens" , met zwarte stift onleesbaar te maken. Het is dus absoluut niet zo dat de hele meitelling openbaar gemaakt mag worden.
  @LTO, nu de meitelling kennelijk niet meer het oorspronkelijke doel dient, lijkt me dit het juiste moment om afschaffing te bepleiten. Milieugegevens horen thuis in de hinderwetvergunning of melding. De meitelling is al jaren de voedingsbodem voor een ongelijk speelveld tussen handel en producent. Heren bestuurders, schakel enkele gedegen juristen in, en start een proefproces hieromtrent.

 • no-profile-image

  Leen

  Niet meer invullen dus. Wat je invult wordt toch gecorrigeerd. Ook je toeslagrechten niet laten publiceren. De ambtenarensalarissen worden toch ook niet gepubliceerd? Dat is ook overheidsgeld waar geen productiviteit tegenover staat.

 • no-profile-image

  tjonge jonge

  Ik heb gemiddeld 2 keer per week seks. Na het middageten doe ik een grote boodschap. Zo nu is alles van mij openbaar, privacy van boeren/ondernemers is niet belangrijk meer? Wanneer krijgen we een ster op de jas gespeld met BOER erop? Wat een maatschappij!

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Ach mensen, het gaat toch alleen maar om boeren. En boeren, dat is alleen maar uitschot. Daar kun je mee doen en laten wat je maar wilt. En Melkveehouder, word nu eindelijk eens wakker en snap eens een keer dat de LTO heult met de vijand. Daar hoef je echt niets van te verwachten.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.