Home

Achtergrond 44 reacties

'Publicatie EU-subsidies onwettig'

De publicatie van Europese landbouwsubsidies is strijdig met het recht op privacy.

Dat stelt advocaat-generaal Eleanor Sharpston van het Europese Hof van Justitie in een advies. Het advies is uitgebracht in een kwestie die aanhangig is gemaakt door twee ontvangers van Europese subsidies in de Duitse deelstaat Hessen.

De advocaat-generaal vindt dat de verordening waarin wordt vastgelegd dat naam, woon, plaats en ontvangen bedragen worden bekendgemaakt, nietig moet worden verklaard. De verplichting aan lidstaten om die gegevens te publiceren, is volgens haar niet geldig.

Het advies van de advocaat-generaal weegt zwaar bij de uiteindelijke beoordeling van het Europese Hof van Justitie. Het kan nog maanden duren, voordat het hof tot een eindoordeel komt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zo Exact, dus jij graait mee uit de Europese ruif van gemeenschapspecunia's? En dan maar schreeuwen over schade door de gemeenschappelijke natuur? Want die natuur behoord namelijk aan iedere EU-ingezetene en dat zijn er heel wat meer dan die paar procent boeren! Moet ik dus ook maar gaan roepen: profiteur? uitbener? zelfverrijker? Want ik heb nog nooit ook maar een sou aan subsidie ergens voor geincasseerd. En mede daarom kan ik weing bewondering voor dat soort volk opbrengen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Maar met al dat reguleren hebben we het toch niet meer over vrije wereldhandel? Volgens mij was het de bedoeling dat ze een poot tussen de deur wilden houden met de mestwet. Maar daar gaan ze zich nog een hele dikke bult aan vallen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Interventie zal blijven, marktregulering verdwijnt (melkquota) en de internationale handel (marktmechanisme) zal groeien, (Fonterra in A'dam, ''wie het dichtst bij het vuur is (melkpoeder) warmt zich het best'') Met jullie kan ik praten @Koetje Boe en @Natuurboer!!!... Goed, onze omstandigheden zullen verschillend zijn, maar de handel (incl. interventie) en de EU zullen aan ons als producent altijd verdienen!!!... En de Boer, ach de boer hij ploegde (ploeterde) voort. Ik denk wel eens dat wij nu in een situatie zitten van ''pappen en nathouden'', groeten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Exact Thuis, dat wij in de EU niet meer zonder subsidie kunnen boeren is in principe zo krom als een hoepel!!!... Daar heeft @Hans helemaal gelijk in!!!... Lees zijn bijdrage van 17 juni 15:41 nog een keer!!!, denk er over na en u begrijpt waar de fouten zijn gemaakt in het verleden. Als u het niet begrijpt dan leeft u in een wolk, dan is het mistig om u heen!!!...

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is ook subsidie, Piet. In welke vorm je het ook giet!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Piet in mijn bericht van 12:13 moet Hans zijn.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wat dacht je van "onverantwoord"?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hans, ik las laatst in de krant dat Brazilië zijn boeren ook ging subsidiëren (ik meen met 43 miljard). Als ik het goed begrijp pak jij daar geen cent van aan.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Harry, in principe ben ik het wel met u eens. Op de lagere school leerden wij dat overaanbod van groente en fruit doordraaide. De kweker/teler kreeg dan de minimumprijs, maximaal de veevoederwaarde. Nu komen de overschotten op de composthoop. U bent misschien melkveehouder (?), in de EU wordt melkpoeder gemaakt van het teveel geproduceerde (er wordt gelukkig niets vernietigd), maar het kan de opbrengstprijs van melk verstoren!!!... Zakelijk gezien weten wij niet hoe het in 2011 met de melkprijs gesteld is, dat moeten wij afwachten. Dat vind ik avontuurlijk, maar er is misschien een beter woord voor!!!... Bij deze stel ik mij open voor suggestie's. M. vr. groet, piet.

 • no-profile-image

  exact

  Kwaaie dronk Spotvogel? Wat stelt subsidie nou voor als je die optelt met al je andere opbrengsten en vervolgens alle kosten eraf haalt en tot de conclusie komt dat je nauwelijks wat verdient? Wat mij betreft schaffen ze heel dat handeltje van die Europese ruif direct af, maar dan moeten ze ook hun poten thuishouden als voedsel schaars en dus duur wordt. Een doel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in oorsprong is ruimschoots bereikt: een goedkoop voedselpakket. Het andere, een fatsoenlijk inkomen voor de producent, is volledig uit het oog verloren, ondanks al dat "gegraai". Weet je wat ik GRAAIEN vind? 40 jaar op kosten van de gemeenschap je een stijve nek staren naar vogeltjes, je vingers blauwtikken aan ambtelijke prullaria zoals alleen jij dat moet kunnen. Je hebt als God in Frankrijk kunnen leven met je veel te goed betaalde hobbywerkzaamheden. Maatschappelijk nut = nihil. Mede daarom kan ik weinig bewondering voor jou soort opbrengen.

 • no-profile-image

  Harry

  Piet, het is niet per definitie onverantwoord om niet meer in hulp van de EU politici te geloven en daarmee te verwachten een genadelozer tijdperk tegemoet te gaan. Zelf heb ik in deze de hoop in de Roemeen Dacian Ciolos,onze nieuwe Europese Landbouwcommissaris, nog niet opgegeven. Als econoom weet hij immers dat de HLG geen adequate structurele oplossingen heeft aangedragen om een stabiele markt en eerlijke prijzen te kunnen garanderen. Verder veel meningen hier. Niets mis mee, maar daar bereik je niets mee. Ik heb idd wel wat vragen. Om te beginnen: hoe kunnen we politici en belangenbehartigers serieuze inhoudelijke vragen voorleggen opdat deze daar openbaar antwoord op geven. Uit ervaring weet ik dat de pers, voor zover deze daar capabel voor zijn, er niet veel voor voelt. Zij durven de politici niet onvoorwaardelijk in een moeilijke positie te manoeuvreren. Vragen niet dóór bij dwaalantwoorden. Ws ligt daar aan ten grondslag dat zij deze mensen op termijn weer nodig zijn als nieuwsbron. Middels weblogs, prikborden en online fora zou effectief met hen gediscussieerd kunnen worden. Iemand suggesties?

 • no-profile-image

  exact

  Wat een flauwekul zeg. Als je het nu eens anders zou verpakken, bijv. je krijgt gemeenschapsgeld, maar dat moet je wel in de krant zetten. Zou iemand het weigeren?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Harry, nu is het zo dat binnen de EU ook verschillende subsidieregelingen zijn. Goed, de zogenaamde ''bergboerenregeling'' heb ik veel begrip voor, die moet blijven!!!... Dat de Politiek een Europees Landbouwbeleid heeft ingesteld heeft ook zijn redenen. Maar dat onze ''landbouwauto'' met vol uitgetrokkenchoke moet blijven rijden is ook niet normaal (alleen dat noem ik krom). Bovendien vind ik het normaal dat de subsidiebetalingen transparant blijven!!!... Lees ook de laatste reactie van Exact Thuis, die is begrijpelijker dan mijn vorige reactie!!!... Desondanks moge duidlijk zijn dat Exact Thuis, mij wel begreep. M.vr. groet, piet.

 • no-profile-image

  Harry

  Exact en Piet, jullie willen dus éérst de subsidies afschaffen om vervolgens te trachten mondiaal tot eerlijke marktverhoudingen te komen? Das gelijk het opheffen van het onderwijs in Nederland en vervolgens pleiten voor een beter onderwijs.

 • no-profile-image

  Hans

  Eigenlijk schaamt men zich voor het krijgen van subsidie, en als het om een altijd doorgaande blijvende subsidie gaat dan is dat terecht, want zulk soort subsidies hebben meestal scheef getrokken verhoudingen tot gevolg(bijv. veel te dure huizen vanwege hypotheekrente aftrek). Een subsidie is op zich niets mis mee, maar ze dient een begin en een eind te hebben, een soort duwtje in de rug, en alleen voor diegene die het nodig heeft.
  Ik zie subsidie zoals we vroeger de choke van de auto hadden, als je de auto opstart en de motor is nog koud, dan trek je de choke uit. Zo gauw de motor is opgewarmd, dan druk je de choke weer in. Als je hem dan niet indrukt, dan loop je de kans dat de motor verzuipt. En als je met uitgetrokken choke, met warme motor tegen de recessie berg op moet, dan moet je in plaats van 1 versnelling terugschakelen misschien wel 3 versnellingen terugschakelen. Als je dan een monteur hebt die jou juist aanbeveelt om met warme motor toch met uitgetrokken choke te gaan rijden, dan moet je je afvragen of je wel bij de juiste garage bent.

 • no-profile-image

  Harry

  Piet, zeg maar gewoon ‘jij’ (idd melkveehouder) hoor.. Nou hoeft de melkprijs voor 2011 ook niet reeds in beton gegoten te zijn, de extreme volatiliteit welke de ‘vrije’ zuivelmarkt kenmerkt ligt naar mijn oordeel echter dichter bij “onverantwoord” (idd Kritische lezer) dan bij “avontuurlijk”. In essentie gaat het in eerste instantie om de basis. Welke doelen streven we na met de productie van voedsel. Willen we als EU in meer of mindere mate afhankelijk worden van de import van voedsel? Wensen we als EU structureel voedsel te exporteren? En mag deze export de lokale voedselproductie in andere landen dan voor de voeten lopen? Mogen deze vraagstukken ondergeschikt zijn aan NAMA? Politiek dient in te spelen op verwachtingen. Ook over deze verwachtingen kan men discussiëren. De discussies met politici en belangenbehartigers is helaas veelal van een te populistisch niveau. Draaien om details met veel meningen en weinig feiten. Voedselproductie is economisch en moreel niet één op één te vergelijken met industriële productie. Daarom is deze binnen de huidige WTO-contouren aldaar niet inpasbaar. Neem als ontwikkeld werelddeel je eigen verantwoordelijkheid in deze. Erken dat landbouw geen gewone economische sector is. Indien voedsel door een gestuurde, dan wel bewust ongestuurde markt zó goedkoop wordt gemaakt dat daarmee zelfs de positie van producenten wordt verzwakt,waardoor er in die extreem gevoelige markt een reële kans bestaat op structurele voedselschaarste op langere termijn is er sprake van wanbeleid. Dat het in zo’n situatie onontkoombaar is om middels subsidies (interventie, exportsubsidie, toeslagrechten e.d.) de voedselzekerheid veilig te stellen is begrijpelijk doch verwerpelijk. Naast het feit dat daarmee alle respect voor de voedselproductie wordt verkwanselt, ligt de fout in de basis.

 • no-profile-image

  koetje

  De WIR was zo'n choke-subsidie waar Hans het over heeft.Mijn vader bouwde destijds(in 1979) een gloednieuwe stal.Kosten 600.000 gulden,waarvan 50% gesubsidieerd.Hij hoefde dus maar 3 ton te lenen.Vooral voor de bouwbedrijven een gouden tijd. In 1984 werd het melkquotum ingevoerd omdat de zuivelmarkt volledig was opgeblazen,dus ook die choke-subsidies werken vaak averechts.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Beste Piet, nog wat betreffende accijnzen om over na te denken. Ik heb een broer met een bedrijf in Frankrijk. Daar betalen ze voor rode trekker dieselolie €0,70. En in Nederland is dat een dikke € 1,00. Hebben boeren in de EU dan nog wel een gelijk speelveld?

 • no-profile-image

  natuurboer

  Beste Piet, denk maar niet dat politici aan de zijlijn staan toe te kijken. Deze winter kwamen er in Argentinië felle boerenprotesten vanwege dat de Argentijnse regering een exportbelasting op granen introduceerde. Subsidie of belasting, met beide proberen politici de voedselmarkten te sturen. Waarmee dan, onafhankelijk van marktmechanismen, uiteindelijk een nationale regering het inkomen van boeren in het betreffende land bepaald worden. En dan zijn wij het als boeren, die aan de zijlijn mogen toekijken.
  Harry geeft echter ook een goed beeld van de situatie in landbouwend Nederland. Vanwege die bijdrage van Harry, zullen we naar mijn idee, meer naar de mineralen kringlopen moeten kijken. Want je hebt eerst mineralen nodig eer er voedselproductie kan zijn. En daarom zijn mineralen de basis van elk landbouwsysteem waar ook ter wereld. Het huidige landbouwsysteem draait echter voornamelijk op kunstmest. En kunstmest komt uit een fabriek waar aan kranen gedraaid kan worden. Wie bepaald dan de hoeveelheid kunstmest die geproduceerd wordt. Ik zie daarom met de kunstmestkraan het zelfde gebeuren als met de oliekraan. Stuurbaar en een prijsbepalend effekt op de markt. Dat vraag en aanbod de voedselmarkten reguleren lijkt me iets uit een lang verleden. Die bewering lijkt me tegenwoordig meer een dekmantel om de voedselregulerende trucendozen van nationale overheden te bedekken.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Beste Piet, wat melkregulering betreft heb ik daar mijn eigen gedachten ook over. Melkquotum zal in de EU worden afgeschaft. Om welke reden denk ik dan. Als je het mij vraagt wordt het melkquotum afgeschaft omdat ze bij de belastingdienst zo langzamerhand niet meer weten hoe ze melkquotum belastingtechnisch sluitend kunnen maken. Waneer ik een vraag bij mijn accountant stel over belastingtechnische zaken rond melkquotum slaakt hij diepe zuchten en zijn armen worden ten hemel geheven. "Praat me niet van melkquotum" is dan zijn antwoord. Hij kan wel een boek schrijven over alllelei belastingtechnische vraagtekens die rondom het melkquotum zweven. Daarom denk ik niet dat het melkquotum om markttechnische redenen wordt afgeschaft, maar alleen om belastingtechnische redenen. Naar mijn idee hadden in Nederland de prijs van het melkquotum ook niet zo hoog hoeven te zijn, wanneer rond melkqoutum de regels van de belastingdienst veel eenvoudiger zouden zijn geweest. En zonder melkqoutum hebben overheden wel andere instrumenten om melkregulering te kunnen toepassen. Fonterra heeft net haar kantoor van Hamburg naar Amsterdam verplaatst. Meer naar het centrum van de Europese melkproductie dus. Kan dan mooi gebruikt worden voor gegevens uitwisseling tussen de Europese en Australische melkproductie. Om zodoende zonder melkquotum toch nog melkregulering mogelijk te kunnen maken. Subsidies zijn dan dan ook overbodig. Maar of dat financiëel-economisch verstandig zal zijn, is een ander verhaal.

 • no-profile-image

  exact

  Sorry, ik zeg uitdrukkelijk dat hier in de EU NIET alles zo fantastisch is.

 • no-profile-image

  exact

  Piet, niet de boeren zijn verslaafd aan de landbouwsubsidies, dat is de EU zelf. Ze hebben schitterende instrumenten om de voedselproductie af te regelen en goedkoop te houden. Natuurlijk kunnen we zonder, al zou dat in de eerste jaren veel problemen geven in overschakeling. Daarna hebben we echt een ongecontroleerde vrije markt. Wat mij betreft helemaal zo slecht niet. Maar zoals gezegd, ik pleit voor een volledig transparante markt waarbij alleen geconcurreerd kan worden op basis van volledig gelijke productievoorwaarden en -omstandigheden voor ondernemers en arbeiders. Die moeten wereldwijd afgesproken worden. Dan wordt ons voordeel alleen maar groter, want we lopen op dat gebied lichtjaren voor op andere werelddelen. Dat heeft niks met arrogantie te maken, maar alles met de realiteit.

 • no-profile-image

  gertje

  Hans, Brazil, waarom meng je je niet in deze discussie. Of zijn je ogen inmiddels geopend?

 • no-profile-image

  Harry

  Piet, we zijn het fundamenteel niet eens met elkaar. Ik ben van oordeel dat je met voedsel niet avontuurlijk dient om te gaan.

 • no-profile-image

  Harry

  Hans, zie het met een wat ruimere helikoptervieuw. Waar ben je naar toe met je auto (zuivel)? Ben je er later (duurder) dan je collega’s uit andere werelddelen, dan is daar geen finisch (afzet). Vind je het wenselijk dat deze collega’s mogen choken (worden ondersteund in de breedste zin) terwijl jouw garage (overheid) bij elke grote beurt jouw choke-afstelschroef (marktondersteuning) indraait (afbouwt)? Dat je óók tegen deze choke-instellingen van die andere garages bent treft geen doel daar jij daar niet over mag beslissen (soevereine landen). Ik schaam me dus niet voor het verkrijgen van ondersteuning, wél voor het beleid.
  @ Exact: Das een goed argument. Jouw simplistische voorstelling van “je krijgt gemeenschapsgeld” vereiste op een openbare site m.i. ff wat nuance.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Geachte Natuurboer, u hebt gelijk!!!... Waar activieteiten zijn, deelt de fiscus mee!!!... Het is waar; belasting of BTW!!!... Dus niks doen is ook niet voldoende, accijns en BTW kunnen wij niet omheen. U hebt mij aan het nadenken gezet Natuurboer!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Harry, ik heb er niets op tegen dat wij tutoyeren. Jouw laatste betoog heeft mij nogmaals aan het nadenken gezet!!!... Je bent een serieuze persoonlijkheid. Je houd niet van Populisten en kleinzielige Drammers!!!... Je hebt een veelzijdig verantwoordelijkheidsgevoel en je maakt je zorgen dat de Politiek haar plichten ten opzichte van de voedselvoorziening niet serieus neemt. Je geeft duidelijk tekst en uitleg over hetgeen voor ons mensen onontbeerlijk is; voedsel !!!... Je hebt gelijk daar mag de Politiek niet avontuurlijk mee omgaan!!!... Maar helaas daar lijkt het de laatste tijd wel op!!!... En dan te bedenken dat binnen de EU ook grote contrasten zijn (Natuurboer schreef over 30 cent goedkopere diesel in Frankrijk), dan is er nog veel te doen in de Europese-Unie!!!... Persoonlijk geloof ik niet meer in hulp van de EU politicie, ik denk dat wij een genadelozer tijdperk tegemoet gaan ??? Natuurlijk kunnen wij daar ook over van gedachten wisselen. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  '''De MELKVERWACHTING''' Beste Spotvogel, ook dat is een punt om over te discussie-eren!!!... Maar ik denk dat de politcie het marktmechanisme z'n gang wil laten gaan en van de zijlijn toe zullen kijken. Bovendien zijn de ''melkveehouders'' in hun 'visie'' ook ernstig verdeeld en soms/vaak zeer eenzijdig!!!... groeten.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Hallo Piet, in een goed of slecht jaar betaal je even zo vrolijk nogal BTW, accijnzen en heffingen. En dat valt ook onder dezelfde fiscus/belastingdienst.
  Wel eens bijelkaar opgeteld hoeveel BTW, accijnzen en heffingen je bedrijfsmatig én privé per jaar betaald?.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Piet, ik ben denk ik wat ouder dan jij en toen ik in mijn jonge jaren (in de vroege jaren vijftig) bij mijn oom, tuinder te Pijnacker, kwam viel mij de gigantische composthoop achter de veiling op, waar de groenten werden gestort die niet de minimale prijs opbrachten. Als kind vond ik dat al een schandalige omgang met voedsel. Want alles is béter dan voedsel als afval weggooien. Jij vraagt een beter woord voor de toekomstige melkprijs? Wat te denken van DE MELKVERWACHTING?

 • no-profile-image

  Hans

  Dat is de zg. Custeio Agricola, oftewel de landbouw kredieten. op onderstaande link kun je zien voor wie, hoeveel, welke limiet en welke rente. Blader maar een beetje door Maar als je een beetje kritisch gelezen had, kun je wel nagaan dat dit geen subsidie is.......... drie-en-veertig- miljard Euro!!!!!!!! 't Is hier de EU niet <>

 • no-profile-image

  exact

  Hans, Brasil is zeker de EU niet. Maar ik vind je verdacht stil nu de vinger op de zere plek werd gelegd. Eerlijke wereldhandel moet ook werkelijk eerlijk zijn. Wereldwijd dus dezelfde rechten voor arbeiders en dezelfde plichten voor de ondernemingen. Ik denk dat je je grote mond snel zult houden. Als ik een goedkope seizoensarbeider aanneem, kost me dat ruim 12 euro per uur ( vast personeel nog veel duurder). Bij jou €1,20? Laat het nog het dubbele zijn en dan is duidelijk waarom jullie geen subsidie nodig hebben. En daar moeten we samen mee naar de (wereld)markt... Eerlijke handel, laat me niet lachen. Zolang we wereldwijd niet aan dezelfde normen en waarden hechten zal dat nooit bestaan. Hiermee zeg ik uitdrukkelijk dat het hier in de EU allemaal zo fantastisch in elkaar steekt. Maar het % bedelaars, daklozen, hongerenden is wel extreem laag in vergelijking met de rest van de wereld. Wat mij betreft mag je daar eens over nadenken.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Han, vooropgesteld dat ik ook jouw een eerlijke boterham gun, acht ik het echter wel misplaatst dat je hier nu de schijnheilige gaat uithangen. ‘Exact’ legt het jou correct uit. Daarbij is Brazilië ook nog eens veel protectionistischer dan de EU. Bron: <>
  (Figuur 4, pagina 14)

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Piet, wat is nu je inhoudelijke bijdrage aan deze discussie? Geef er dan ff duidelijk bij aan hoe je deze hoepel wenst recht te krijgen. Door slechts te stellen dat de EU (zonder verdere aanpassing van haar beleid) eenzijdig haar producenten in deze niet meer zou moeten ondersteunen maakt die hoepel allerminst rechter.

 • no-profile-image

  exact

  Harry, dan ben ik niet duidelijk genoeg geweest met mijn afsluiter. Bij het afschaffen van subsidies wil ik ook de daaruit voortgekomen lastenverzwaring afschaffen. Dat laatste zal een heel zoekwerk zijn, maar daar zou een mooi lijstje uit voortkomen waar jij ook tevreden mee zou zijn. Ik heb stellig de indruk netto betaler te zijn. Vandaar.

 • no-profile-image

  exact

  Oeps, ik las de bijdrage van natuurboer uit Friesland nog niet. Hij geeft perfect aan hoe de vork in de steel zit. Dit bedoelde ik, Harry, had er jammer genoeg niet dezelfde woorden voor gevonden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Geen gek idee, Harry. Opheffen het slechte onderwijs, om daarna te komen tot hoogwaardig onderwijs. Te beginnen bij het afschaffen van Wageningen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Als subsidie afgeschaft wordt, moet dat geleidelijk plaatsvinden, dat lijkt mij logisch. De volgende vraag is natuurlijk; hoe krijg je een gezond marktevenwicht voor onze producten (?). Moeilijke vraag; ik heb daar ook geen antwoord op. Marktregulering van de melk wordt afgeschaft en akkerbouwproducten worden slechts gedeeltelijk gesubsidie-eerd. Uiteindelijk is het zo dat in een goed jaar de fiscus meedeeld en in een slecht jaar wij nog brood kunnen kopen. Verder is het een feit (wat @Koetje Boe reeds opmerkte) dat subsidie's ook averechts kunnen werken!!!... Tenslotte; wie had gedacht dat de hoge melkprijs van eind 2007, 9% vraaguitval zou veroorzaken ???. En wie had gedacht dat in 2010 de melkprijs in april, zou gaan stijgen ???. En in de maand mei nog een paar centje's erbij ???. Dit wil ik nog toevoegen aan mijn betoog; door de GLOBALISERING is ondernemen in de agrarische sector zeer AVONTUURLIJK geworden!!!!!.....

 • no-profile-image

  Harry

  Beste ‘Exact’, als we jouw uitkering, huursubsidie, belastingteruggave, toeslagen en kinderbijslag nu eens anders zouden verpakken, bijv. je krijgt gemeenschapsgeld, maar dat moet je wel in de krant zetten. Zou je het weigeren? Tuuuurlijk niet! Geef het goede voorbeeld en zet het hier alvast online. Daarna meteen maar ff een voorstel tot publicatie indienen…

 • no-profile-image

  exact

  Harry, ik ben boer en ik ontvang Europese steun. Wat kan het jou schelen als je weet dat ik 12.000 euro ontvang? Dat bedoel ik. Als we het nou allemaal openbaar krijgen, dan is misschien ook eens een vinger op de zere plekken te leggen. Misstanden genoeg, en dat gaat ten koste van de goeden. Zo zie ik dat.

 • no-profile-image

  exact

  Nog een opmerking t.a.v. subsidies. Welke subsidie ook wordt ingesteld, het is eigenlijk altijd zo dat die uiteindelijk niet belandt bij de doelgroep die zwak staat en waar die voor bedoeld is. Simpel voorbeeld: er was ooit subsidie op aanschaf dubbel glas. Consument blij en ontving de subsidie en betaalde vervolgens 40% teveel aan het bouwbedrijf. Na afschaf subsidie daalde de prijs met 40%... Wij boeren ontvangen toeslagrechten, maar is het niet zo dat we die dubbel en dwars terugbetalen via allerhande extra heffingen en belastingen? Je zou kunnen stellen dat onze sector de staat behoorlijk subsidieert; of een andere sector, bijv. verzekeringsmaatschappijen in geval gesubsidieerde (!) brede weersverzekering. Men zal zich er in EU verband terdege van bewust moeten zijn dat alleen het eenzijdig afschaffen van subsidies de sector goeddeels naar de malle biesjes zal helpen. Als we de lusten niet meer krijgen, dan ook niet de lasten die eruit voortkwamen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Het is maar net hoe je tegen subsidie aankijkt. Ik verbind subside met het betalen van belastingen door een boer en dan zowel bedrijfsmatig als privé. Te weten BTW, accijnzen, heffingen en ander soorten belastingen. Bij benadering deponeert de gemiddelde Nederlandse boer per jaar ca € 50.000 euro aan belastingen in de schatkist. Daarvan krijgt diezelfde boer ca €12.500 van zijn eigen betaalde belasting in de vorm van subside weer uit de schatkist terug........ Subsidie is dan niet meer en niet minder een sigaar uit eigen doos. ( En andere Nederlandse belastingbetalers komen er helemaal niet aan te pas zoals bij hoog en bij laag beweert wordt....) Je kunt in plaats van €50.000 een Nederlandse boer ook per jaar maar €37.500 belasting laten betalen en de € 12.500 subsidie laten vervallen. Het resultaat is voor boer en schatkist dan hetzelfde. De concurrentiepositie van een boer op de wereldmarkt hangt af van hoeveel netto belasting een boer betaald per land elders in de wereld. In Nederland betaald een boer veel meer belasting per kg product dan in welk land ter wereld en is het moeilijk concurren. Met het belastinggeld dat betaald is door een boer kunnen met betrekking tot concurrentiepositie een hoop goocheltrucjes uitgehaald worden . Het is maar net of je die goocheltrucjes doorziet of niet.....

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Natuurboer, uw betoog heeft ook handen en voeten!!!... Dat is duidelijk!!!... In mijn voorlaatste reactie dacht ik meer aan de melkregulering, omdat Harry melkveehouder is. Wat vraag en aanbod betreft weet de glastuinbouw en bij voorbeeld de aardappeltelers wat dat betekend !!!... Dat NL en in ruimere zin de EU op alle fronten zo mogelijk een graantje meepikken is ook waar!!!... En vlak voor dat wij verzuipen krijgen wij zonodig subsidie, ook dat is waar!!!... Harry is een zorgzame persoonlijkheid proefde ik tussen de regels door in zijn laatste betoog. Daarom is het zinvol over mogelijkheden te denken/praten, natuurlijk kunnen wij niet alles met een schaartje afknippen, ''waar geschaafd wordt vallen ook krullen''. Misschien is Harry nog een jonge melkveehouder ook!!!... Dan kan ik mij goed voorstellen dat hij nog met enkele onbeantwoorde vragen rondloopt (?). groeten.

 • no-profile-image

  koetje

  @ Piet,Dat de EU een graantje meepikt,is wel duidelijk.Afgelopen tijd heeft Brussel 12.000 ton interventie-boter verkocht voor 3.55 euro/kg, deze boter hebben ze voor 2,22 euro/kg opgekocht.Dan zijn de opslag en rentekosten ruimschoots vergoed lijkt mij,geen wonder dat ze het instrument interventie willen behouden na het afschaffen van het quotum.

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.